Danmarks Lærerforening: Antorini skal ikke forenkle fælles mål i folkeskolen

Undervisningsminister vil forenkle de såkaldte fælles mål i folkeskolen. Men det er den helt forkerte vej at gå, siger næstformand i Danmarks Lærerforening.

(© Colourbox)

I fremtiden skal det være lettere for lærerne at leve op til folkeskoleloven.

Børne - og undervisningsminister, Christine Antorini, vil nemlig forenkle de såkaldte Fælles Mål, som går ud på, at sætte mål for hvad eleverne skal lære i de enkelte fag.

Men det er den helt forkerte vej at gå, siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks lærerforening.

Det kommer efter, at Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet en undersøgelse på fem skoler, der viser at lærerne kun i meget begrænset omfang bruger de fælles mål i undervisningen.

De fælles mål er for omfangsrige

Målene blev senest revideret i 2009. Men undervisningsminister mener, at de fælles mål er for omfangsrige.

- Vi kan se, at de fælles mål er meget omfangsrige. Derfor vil vi nedsætte en arbejdsgruppe der i første omgang kigger på de to store grundfag dansk og matematik, så de bliver forenklet, siger Undervisningsminister, Christine Antorini.

Undervisningsministeren fortæller, at de vil etablere læringskonsulenter betående af dygtige lærere og skoleledere til i en periode at tage ud og rådgive og vejlede skolerne om, hvordan de kan styrke kvaliteten af undervisningen. Og på den måde hjælpe dem til hvordan man bruger de fælles lærermål bedre.

De fælles mål skal være lettere at undervise efter

De nye fælles mål skal være udformet på en måde, sådan at lærerne kan se, at ved at anvende dem kan det give en mere præcis og målrettet undervisning til eleverne.

- Lærerne skal klædes på til, hvordan man anvender de fælles mål med det udgangaspunkt at den enkelte elev bliver dygtigere i forhold til de forskellige fag, forklarer Christine Antorini.

Hun fortæller at de vil forenkle de fælles mål ved at starte med at kigge på de to store grundfag dansk og matematik.

Ministeren påpeger, at det selvfølgelig er bliver en udfordring, at forenkle de fælles mål, så de bliver lettere at undervise efter i skolen.

Ærgerligt at forenkle mål til facitliste

Men at forenkle målene er den forkerte vej at gå. Det mener Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks lærerforening.

- Konsekvensen kan være, at vi forsimpler undervisningen, og at vi kommer til at ligge et loft over hvad eleverne skal, siger Dorte Lange.

Hun mener, at man skal tage hensyn til, hvad der kan motivere og engagere de elever, der er ude i klasserne.

- Det vil være rigtig ærgerligt, hvis man forenkler målene så meget, at det bliver sådan en facitliste. Der er ikke loft over hvor meget eleverne skal lære, og det skal der heller ikke være i fremtiden, siger Dorthe Lange.

I følge undersøgelsen fra Danmarks Evalueringsinstitut fokuserer lærerne for meget på, hvad eleverne skal lave - frem for hvad de skal lære i løbet af året.

Bruger kræfterne forkert

Og at Antorini vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forenkle målene, er ikke en prioritering som Dorte Lange synes om.

- Jeg mener det er at bruge kræfterne forkert. Vi skal ikke satse på igen at forenkle dem. Det vil være fjerde gang på ni år, at det så sker. Vi skal helleres satse på at lærerne bliver bedre til at bruge de fælles mål, siger Dorte Lange.

Hun mener, at vi derimod skal arbejde med og fokusere på, at skolelederne i højere grad diskutere undervisning med lærerne - og ikke lader det være lærernes egen sag at finde ud af det.

- Skolelederne skal bakke meget mere op om det, og holde lærerne fast på, at det er den her måde vi skal arbejde på. Det betdyer selvfølgelig også at lærerne skal have noget tid ved siden af den tid de står i klassen, sådan at de kan gøre den undervisning endnu bedre som de laver i dag, siger Dorte Lange.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk