Danmarks Lærerforening: Hurtig inklusion har gjort elever til forsøgsdyr

Regeringen burde have givet skoler ordentligt tid til at foreberede sig på inklusionselever, fastslår Danmarks Lærerforening.

Det går både ud over almindelige elever og dem med særlige behov, at mange skoler ikke har haft tid og ressourcer til at forberede sig på inklusion. (© Colourbox)

Elever ender som forsøgskaniner, fordi regeringen ikke har gjort nok for at sikre, at landets folkeskoler var bedre klædt på til at tage imod specialelever i de almindelige klasser.

Det mener næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange:

- Eleverne er blevet forsøgsdyr i det her spil. Frem for bare at gå gang og se på, hvordan det går, burde man på forhånd have gjort lærerne klar til at løse opgaven, siger hun.

Ordene kommer som en reaktion på, at undervisningsminister Christine Antorini (S) ifølge Dorte Lange bliver ved med at tale om, at skoler skal vidensdele og gøre sig nogle erfaringer for at komme problemerne med inklusion til livs.

- Det her område er simpelthen for skrøbeligt til, at vi kan gøre os erfaringer og så rette op på fejlene bagefter, siger Dorte Lange.

Gør som i Herning

Næstformanden mener, at alle kommuner burde have grebet inklusions-opgaven an som i Herning Kommune.

Tilbage i 2008 kommunen i gang med at investere i de små klassetrin for at klæde dem på til at favne elever med særlige behov, så de ikke skulle over i et specialtilbud, men kunne blive i en almindelig klasse.

- Det har Herning haft succes med, men de har også sat mere tid og flere ressourcer af til det end andre kommuner, siger Dorte Lange.

Elever skal aflastet

I 2012 blev KL og regeringen enige om, at 96 procent af alle elever i folkeskolen skulle være en del af den almindelige undervisning i 2015. Det svarer til, at 10.000 færre elever modtage specialundervisning i 2015 i forhold til 2012.

Nye tal fra FLIS - Kommunernes Fælleskommunale Ledelsessystem - viser, at skolerne allerede er nået op på en inklusionsprocent på 95,6.

Det bekymrer Dorte Lange, at det går så stærkt:

- Det er ikke godt nok, at man bare har flyttet rundt på eleverne, for mange skoler er slet ikke klar. Eleverne bør faktisk kunne komme på aflastning i deres gamle specialtilbud, indtil man får etableret et ordentligt tilbud til dem i de almindelige klasser.

- Ingen spareøvelse

I P1 Debat blev Lotte Rod spurgt til, om regeringen ikke har et ansvar for, at ingen kommer til at lide under målet om øget inklusion.

- Jo, og det er derfor, vi sender et stærkt signal til kommunerne om, at de skal gøre det her på den rigtige måde. Inklusion må ikke være en spareøvelse, sagde hun.

I videoen øverst i artiklen kan du se Dorte Lange og Lotte Rod diskutere inklusion.

FacebookTwitter