Danmarks Statistik undsiger kontanthjælpshistorie

Danmarks Statistik undsiger konklusionen i undersøgelse om kvindelige kontanthjælpsmodtagere i Jyllands-Posten.

- Danmarks Statistik ville ikke under nogen vilkår publicere de tal, Jyllands-Posten i dag har bragt, på den måde, siger direktør for personstatistik Niels Ploug til DR.

DR har i dag i flere artikler refereret til en artikel i Jyllands-Posten om kontanthjælpsmodtageres arbejdsparathed.

Jyllands-Posten skriver, at 33,9 pct. af de kvindelige kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 1 ikke er interesseret i at få et arbejde. For mænd var tallet bare 5,8 pct. Tallene kommer ifølge Jyllands-Posten fra en "særkørsel fra Danmarks Statistik".

DA står bag

Nu viser det sig imidlertid, at Danmarks Statistik ikke står bag tallene og aldrig har publiceret dem.

Direktør for personstatistik i Danmarks Statistik, Niels Ploug, forklarer, at det Dansk Arbejdsgiverforening, der gennem en forskerordning hos Danmarks Statistik, har fået lov til at trække tal fra den såkaldte Arbejdskraftundersøgelse fra 2010.

90.000 danskere er med i denne undersøgelse, og det er normalt, at man efterfølgende "opregner" tallene, så de svarer til de ca. 3 mio. danskere i den arbejdsdygtige alder.

For lille et grundlag

Når Jyllands-Posten skriver, at 33,9 procent af de adspurgte ca. 6.700 kvinder på kontanthjælp i matchgruppe 1 ikke vil have et arbejde, bygger det reelt på 34 kvinder ud af 100, der har svaret sådan. Opregnet giver det ca. 2.300 ud af ca. 6.700.

Danmarks Statistik råder brugere af deres tal til at gøre opmærksom på, at opregnede tal på mellem 2.000 og 4.000 kun bruges, hvis man gør opmærksom på, at de er behæftet med stor statistisk usikkerhed. Det er ikke sket i Jyllands-Posten i dag.

DA fastholder tal

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har udarbejdet analysen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, og foreningen fastholder, at de oplysninger, som DA har givet Jyllands-Posten er fuldstændig korrekte og har overholdt de retningslinjer, som Danmarks Statistik har for anvendelse af tallene.

Grundlaget for tallene har været fuldstændigt klart, siger DA's underdirektør Erik Simonsen.

- Undersøgelsen viser, at en tredjedel af alle kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 ikke reelt står til rådighed, og at det tilsvarende tal for kvinder er halvdelen. Det drejer sig om en undersøgelse, som DA har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik gennem flere år, siger Erik Simonsen.

Han tilføjer, at DA tydeligt har markeret over for Jyllands-Posten, hvilke tal der er forbundet med usikkerhed i henhold til Danmarks Statistiks retningslinjer.