Danmarks vaccineplan ændres igen: Nu bliver din alder helt afgørende for vaccinationstidspunkt

Alle danskere, der måtte ønske det, ventes nu færdigvaccineret senest den 25. juli.

Fremadrettet bliver det i langt højere grad din alder, der afgør, hvornår du kan blive vaccineret mod coronavirus. (© Henning Bagger)

Fremadrettet bliver det i langt højere grad din alder, der afgør, hvornår du kan blive vaccineret mod coronavirus.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen, der sidder med planlægningen af, hvem der skal vaccineres hvornår.

- Når vi kigger på vores oversigt over, hvem der bliver indlagt, er det heldigvis få yngre iblandt. Også selvom vi ved, at der i de grupper er personer med kroniske sygdomme, siger overlæge og enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

- Alder er og bliver den væsentligste faktor for et alvorligt forløb og dermed også for indlæggelse forårsaget af corona.

Herunder kan du tjekke, hvad ændringen af vaccinationsplanerne betyder for dig:

Alder afgør tidspunkt for stik

Da det ikke er muligt at få leveret vacciner nok til alle på én gang, har Sundhedsstyrelsen lavet en kalender med forskellige grupper, som angiver, hvem der skal vaccineres hvornår.

I grove træk har målet været først at tilbyde vacciner til dem, der har størst risiko for alvorlig sygdom og død efter smitte med coronavirus.

Tidligere var der 12 grupper, men med dagens omlægning af vaccinationskalenderen er de tre grupper bagerst i vaccinekøen blevet lagt sammen til én stor gruppe bestående af cirka 3.650.000 danskere.

Den sammenlagte gruppe består af henholdsvis borgere på mindst 65 år med tilstande, som giver øget risiko, personale i visse samfundskritiske funktioner og øvrig befolkning i alderen 16 til 64 år.

Efter sammenlægningen vil det være deres alder, der afgør, hvornår de vil blive tilbudt en vaccine.

- For nogle vil det betyde, at der ikke er forskel på, hvornår de bliver inviteret. Andre vil måske blive rykket en lille smule, men forskellen er ikke så stor, fordi der fremadrettet kommer rigtig mange vacciner, så mange kan blive vaccineret ad gangen, siger Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

Personer på 50 år og over kommer først

I et notat vurderer Sundhedsstyrelsen, "at de begrænsede vaccineleverancer kan prioriteres bedst muligt ud fra et folkesundhedsperspektiv, hvor det aktuelt er meget væsentligt, at vacciner generelt prioriteres til ældre over 65 år".

- For personer under 65 år vil det fremadrettet kun være meget få personer, der kan visiteres til fremskyndet visitation, og det kan for eksempel være patienter med nylig diagnose af alvorlig sygdom, eller hvor eksisterende sygdom er betydeligt forværret, står der i notatet.

Risikoen for et alvorligt sygdomsforløb er dog ikke det eneste hensyn, som sundhedsmyndighederne skeler til i vaccineudrulningen. De fokuserer også på, hvilke grupper der spreder mest smitte.

Derfor er det ikke de yngste, der står til at blive vaccineret sidst i den nye vaccinekalenders store slutgruppe.

I første omgang vil personer fra gruppen på 50 år og derover blive vaccineret.

Derefter kommer turen til de 16- til 19-årige, da der er større smittespredning i de yngre aldersgrupper.

Samtidig med de yngste vil de 45- til 49-årige blive tilbudt en vaccine på grund af vurderingen af, at risikoen for et alvorligt sygdomsforløb øges med alderen.

I videoen herunder kan du få en forklaring på, hvorfor nogle er mere sårbare ved smitte med coronavirus:

Omlægningen betyder også skærpede krav til, hvornår man tilhører den gruppe i vaccinekalenderen, der består af "udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19".

Det er den gruppe, der i vaccinationskalenderen kaldes gruppe 5.

- For målgruppe 5 vil det fremadrettet kun være muligt at tilbyde fremskyndet vaccination til personer under 65 år, da personer på 65 år eller ældre meget snart kan forvente at blive inviteret efter rent alderskriterium, står der i notatet fra Sundhedsstyrelsen.

Derudover vurderes det ifølge enhedschef Bolette Søborg, at størstedelen af de særligt sårbare danskere allerede er visiteret til en vaccine, og at mange af dem er i gang med et vaccinationsforløb.

- Så i fremtiden vil ganske få blive visiteret ind den vej, og det drejer sig om personer, som akut får et meget svært sygdomsforløb, eller som har et meget svært sygdomsforløb, der gør, at de ikke kan vente nogle måneder på at blive vaccineret ud fra deres alder, siger hun.

Ændret flere gange

Vaccinekalenderen er blevet justeret adskillige gange.

Det har blandt andet skyldtes, at der flere gange er kommet færre vaccinedoser end ventet, og at vaccinen fra AstraZeneca i første omgang ikke blev tilbudt til personer på 65 år og derover på grund af manglende dokumentation for effekten på ældre aldersgrupper.

Kalenderen blev senest ændret, da vaccinen fra AstraZeneca i sidste uge blev sat på pause efter indberetninger om bivirkninger med blodpropper, som de europæiske lægemiddelmyndigheder er ved at undersøge nærmere.

Indtil videre er i alt 4,6 procent af den danske befolkning ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut blevet færdigvaccineret mod coronavirus, hvilket vil sige, at de har fået to stik af en vaccine.

Alle danskere, der måtte ønske det, ventes nu færdigvaccineret senest den 25. juli.

Dermed rykkes slutdatoen tre uger frem i forhold til den seneste vaccinationskalender.

FacebookTwitter