Dansk bunkerfirma: 'Der stod ikke, at brændstoffet skulle til Syrien'

Skibsdokumenter spiller central rolle i Dan-Bunkerings første udmelding i sag om jetbrændstof til Syrien.

Et russisk Sukhoi Su-24 letter fra Khmeimin-luftbasen i Syrien. (Foto: handout © Scanpix)

I en pressemeddelelse, sendt til udvalgte medier, giver bunkervirksomheden Dan-Bunkering nu sin hidtil mest omfattende kommentar i sagen om jetbrændstof brugt i russiske kampfly i Syrien.

Du kan læse pressemeddelelsen her på TV2 Fyns hjemmeside, da Dan-Bunkering har valgt ikke at sende den til DR.

DR har i de seneste dage afsløret, at Dan-Bunkering er indblandet i en sag om leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof til russisk militær: Brændstof, der er fragtet til Syrien via russiske tankskibe.

Dan-Bunkering skriver i pressemeddelelsen, at de aldrig har leveret jetbrændstof til Syrien eller brudt EU’s sanktioner, sådan som virksomheden også tidligere har skrevet i svar til DR.

Men for første gang bekræfter virksomheden nu en rolle i overførsler af jetbrændstof til de russiske tankskibe, som DR har omtalt: Ifølge pressemeddelelsen, stod der ikke på det såkaldte BDR-dokument (Bunker Delivery Receipt), som begge kaptajner skal underskrive ved overførsler af brændstof mellem skibe, at de russiske tankskibe efterfølgende ville sejle til Syrien.

- Ingen af BDR-dokumenterne, i forbindelse med de skibe som DR har omtalt, angav havne i Syrien som destination, lyder det i meddelelsen.

Rutinemæssig politianmeldelse

Dan-Bunkering bekræfter også den politianmeldelse af virksomheden, som DR har kunnet afsløre, at Erhvervsstyrelsen indgav for overtrædelse af EU’s sanktioner vedrørende Syrien.

I pressemeddelelsen skriver Dan-Bunkering, at virksomheden i januar 2017, på Erhvervsstyrelsens anmodning, sendte Erhvervsstyrelsen en redegørelse for, om virksomheden havde været involveret i leverancer af brændstof til Syrien.

- Sagen blev senere rutinemæssigt videregivet til politiet, som ikke fandt anledning til at rejse sigtelse, skriver Dan-Bunkering, der ifølge pressemeddelelsen først for nylig blev klar over, at der var indgivet politianmeldelse.

Dan-Bunkering forklarer, at virksomheden har implementeret et omfattende "compliance-system", der betyder, at de med stor sikkerhed kan bekræfte, at selskabet ikke handler med sanktionerede parter.

- Rent praktisk betyder det blandt andet, at cirka 2.000 sanktionslister fra myndigheder og brancheorganisationer globalt dagligt opdateres i selskabets compliance-system. Det betyder, at sanktionerede samhandelsparter og skibe blokeres i systemet, hvis de optræder på en officiel sanktionsliste, forklarer virksomheden.

Dan-Bunkerings ejer, Torben Østergaard-Nielsen, foran hovedsædet i Middelfart. Billedet er et arkivfoto fra 2012, da Dan-Bunkering ikke har ønsket at stille op til interview med DR. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Dan-Bunkering omtaler også den amerikanske sag, som DR gennem centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder, har været i stand til at forbinde Dan-Bunkering til: Dan-Bunkering skriver, at de amerikanske retsdokumenter, som DR omtaler, er underlagt fortrolighed, men at virksomheden har samarbejdet med de amerikanske myndigheder.

- Dan-Bunkering er ikke part i sagen, men har medvirket til opklaringen af den. Den amerikanske anklagemyndighed har gennemgået sagen og udtrykt tilfredshed med Dan-Bunkerings positive medvirken, lyder det i meddelelsen.

Endelig mener Dan-Bunkering, at der er faktuelle fejl i DR’s dækning af sagen hvad angår ”tidspunkter, steder, skibsnavne, kunder, mængder, indtjening mv.”

Dan-Bunkering har trods forespørgsler ikke fremsendt pressemeddelelsen til DR, men kun til andre medier. Dan-Bunkering har gennem mere end fire uger afvist at stille op til interview med DR. DR har forelagt virksomheden en række forelæggelsespunkter, som virksomheden ikke har svaret på, og som Dan-Bunkering heller ikke forholder sig til i pressemeddelelsen. Dem kan du læse her.

Punkterne, DR gerne vil have svar på

Herunder kan du se de 20 konkrete punkter, som DR har bedt Dan-Bunkering at forholde sig til - undtaget fire punkter som refererer til endnu ikke offentliggjort materiale.

 • Kendskab til de konkrete retsdokumenter og stillingtagen til indholdet i retsdokumenterne.

 • At Dan-Bunkering i 2016 og 2017 over en periode på halvandet år har været involveret i leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof til Syrien.

 • At Dan-Bunkering har foretaget overførsler af jetbrændstof på åbent hav fra petroleumstankere til navngivne russiske tankskibe, som herefter er sejlet til Syrien.

 • At eksperter, der har gennemgået sagen for DR Nyheder, vurderer, at Dan-Bunkering har været med til at facilitere Ruslands krigsførelse i Syrien, som har støttet Præsident Assad og ramt civile, og at leverancerne er sket i strid med EU’s jetbrændstof-forbud.

 • Eksperternes vurderinger på baggrund af sagens omstændigheder, at en række oplysninger peger i retning af at Dan-Bunkering har været vidende om, eller burde have været vidende om, at man handlede i strid med EU’s forbud.

 • Eksperters vurderinger af at Dan-Bunkering må have været klar over, at de handlede med det russiske militær, da den russiske virksomhed, som Dan-Bunkering handlede med, præsenterede sig som officiel repræsentant for den russiske flåde.

 • En stillingtagen til Dan-Bunkerings medvirken i leverancer, der involverede de to russiske skibe Yaz og Mukhalatka, efter at skibene offentligt var sat i forbindelse med brud på EU-sanktioner mod Syrien, bl.a. i en meddelelse fra den græske kystvagt 2. september 2016 og i en artikel fra Reuters 22. november 2016, som gik verden rundt.

 • At overførslerne skete via skib-til-skib overførsler på åbent hav i Middelhavet.

 • At overførslerne ifølge skibslokations-data skete, mens de russiske skibe havde slukket deres AIS-transpondere

 • At Dan-Bunkering fortsatte med at levere til skibene, efter at skibenes ejer var sat på USA’s sanktionsliste 20. december 2016.

 • At Dan-Bunkering efter 1. september 2016 – hvor Sovfracht kommer på USA’s sanktionsliste - overgår til at handle med Maritime, som Sovfracht ifølge det amerikanske anklageskrift har oprettet som stråmandsselskab for at omgå de amerikanske sanktioner. I Maritime er ansat de samme personer, de anvender Sovfracht-mailadresser, og på fakturaer angiver Dan-Bunkering navnet på den kontrakt, der er indgået med Sovfracht.

 • At Bunker Holding, der blandt andet ejer Dan-Bunkering, som led i sit arbejde med social ansvarlighed fremhæver, at man har doneret penge til udstyr på en tandlægeklinik i en flygtningelejr i Grækenland. Vi vil gerne vide, hvordan klinikken fungerer.

 • En række medarbejdere og beboere i lejren, som vi har spurgt, kender ikke til omfanget af klinikkens arbejde, så vi vil gerne vide, hvor mange flygtninge der får lavet behandlinger på klinikken og dermed baggrunden for, at I fremhæver denne donation i seneste årsrapport og på Bunker Holdings hjemmeside.