Dansk bunkerfirma overhørte advarsler i sag om jetbrændstof til borgerkrig

Firmaet Dan-Bunkering burde ifølge eksperter have vidst, at brændstof kunne blive brugt af russiske kampfly i Syrien.

Dan-Bunkering er en del af den danske milliardkoncern United Shipping & Trading Company, der er ejet af Torben Østergaard-Nielsen (billedet).

En novemberdag i 2016 sejler det russiske tankskib Mukhalatka op på siden af en olietanker et sted i Middelhavet. Ved hjælp af en kæmpe slange bliver omkring halvdelen af olietankerens last overført til Mukhalatka.

I lasten er der jetbrændstof, som Mukhalatka herefter sejler til en havn i Syrien, hvor brændstoffet bliver losset. Det skal bruges af russisk militær.

Russiske kampfly flyver på dette tidspunkt daglige bombemissioner i det borgerkrigsramte land til støtte for den syriske præsident Bashar al-Assad.

Få dage efter overførslen lægger et nyt tankskib op på siden af olietankeren og tager imod den sidste del af lasten. Tankskibet hedder Yaz og har samme russiske ejer som Mukhalatka. Og også Yaz sejler videre til Syrien.

Med de to leverancer har russisk militær i Syrien fået tilført næsten 10.000 ton jetbrændstof.

Betaling til Dan-Bunkering

Leverancerne af jetbrændstof er beskrevet i et amerikansk anklageskrift og andre amerikanske retsdokumenter, som DR har gennemgået.

Den danske virksomhed Dan-Bunkering er anonymiseret i retsdokumenterne, men DR har gennem centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder været i stand til at bekræfte virksomhedens identitet og en række oplysninger om Dan-Bunkerings rolle i sagen.

Ifølge de amerikanske retsdokumenter er det Dan-Bunkering, der får betaling for, at olietankeren bliver lastet med jetbrændstof.

Det er ifølge retsdokumenterne også Dan-Bunkering, der bliver betalt for, at jetbrændstoffet bliver overført til de to russiske tankskibe, Yaz og Mukhalatka. Prisen for overførslerne lyder på 5,2 millioner dollars – eller 34 millioner danske kroner.

Og det er hverken første eller sidste gang, Dan-Bunkering ifølge sagens oplysninger er involveret i leverancer af jetbrændstof, som via de russiske tankskibe bliver sejlet til Syrien. I retsdokumenterne er beskrevet leverancer af i alt 30.000 ton jetbrændstof fra januar 2016 til maj 2017.

Leverancerne foregår, selvom en række forhold burde have advaret Dan-Bunkering om, at der var risiko for, at man brød EU's sanktioner mod Syrien.

Det vurderer flere eksperter, der har gennemgået sagen for DR. EU har siden 2014 haft et forbud mod at sælge, levere og overføre jetbrændstof til brug i Syrien.

Skibskaptajn anklaget

Den første advarsel er, at det russiske tankskib Yaz bliver kædet sammen med sanktionsbrud flere måneder inden overførslerne fra skib til skib på Middelhavet i november 2016.

Det skete den 2. september 2016. Her udsendte den græske kystvagt en advarsel om, at kaptajnen på Yaz var blevet anklaget i Grækenland for at bryde EU's sanktioner mod Syrien.

Anklagen var rejst, mens tankskibet lå i græsk havn. Meddelelsen blev gengivet af flere shippingmedier.

Kunde var russisk militær

Kort efter blev Dan-Bunkering ifølge de amerikanske retsdokumenter bekendt med, at de handlede med russisk militær. Den russiske kunde, som betalte for leverancerne, skrev nemlig en mail til Dan-Bunkering den 23. september 2016.

Her står der blandt andet, at kunden er udpeget som ny officiel repræsentant for den russiske flåde. Kunden handlede altså ifølge mailen på vegne af det russiske militær, som på dette tidspunkt udførte daglige luftangreb i Syrien.

Dermed kan det blive svært for den danske virksomhed at sige, at de ikke vidste, at jetbrændstoffet endte i Syrien, vurderer Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

- Jeg vil umiddelbart vurdere, at det er vanskeligere at gemme sig bag, at man ikke vidste det, og det bestyrker også mistanken om, at man har overtrådt et forbud, siger han.

Medieafsløring om skibe

Et par måneder senere kom endnu en advarsel. 22. november 2016 offentliggjorde det britiske nyhedsbureau Reuters en afsløring, der gik verden rundt.

Bureauet skrev, at to russiske tankskibe i strid med EU's sanktioner smuglede jetbrændstof via Middelhavet til Syrien, og at tankskibene spillede en nøglerolle i at opretholde de russiske bombardementer i landet. Ifølge Reuters blev brændstoffet også brugt af det syriske luftvåben.

Reuters satte også navn på to russiske tankskibe: Yaz og Mukhalatka.

Som reaktion på artiklen bekræftede Ruslands forsvarsministerium samme dag, at russiske tankskibe sejlede jetbrændstof til Syrien og fremførte, at EU's sanktioner ikke vedrørte Rusland.

Det russiske tankskib Mukhalatka fotograferet i Sortehavet i foråret 2019. (Foto: © Dr, dr)

Fortsatte trods advarsler

Da Reuters' artikel udkom, havde olietankeren i Middelhavet netop overført halvdelen af sin last til Mukhalatka og afventede at overføre resten til Yaz.

Efter leverancerne sejlede de russiske tankskibe videre til Syrien, og Dan-Bunkering fakturerede sin russiske kunde for overførslerne. Det fremgår af de amerikanske retsdokumenter sammenholdt med fortrolige oplysninger hos danske myndigheder.

At Dan-Bunkering fortsatte leverancerne til de russiske skibe trods advarselslamperne, undrer Flemming Splidsboel Hansen.

- Hvis man har et samarbejde og handler med et firma, der bliver nævnt på den her måde i international presse, og hvor der er beskyldninger om, at de er med til at levere brændstof imod et EU-forbud, til det russiske forsvar og de operationer, de gennemfører i Syrien, så burde man være opmærksom på det, siger han.

Russisk skibsejer sortlistes

Advarslerne stoppede ikke ved meddelelsen fra den græske kystvagt, mailen om at den russiske kunde arbejdede for det russiske militær eller den internationale nyhedsartikel fra Reuters.

Den 20. december 2016 blev ejeren af de russiske tankskibe Yaz og Mukhalatka, Transpetrochart, nemlig sat på USA's sanktionsliste, og det blev forbudt efter amerikansk lov at have med de to skibe at gøre.

Dan-Bunkering er en del af koncernen Bunker Holdning. I Bunker Holdings årsrapport fra 2016/2017 står der, at:

- Bunker Holding anser det for absolut nødvendigt, at koncernen overholder alle gældende regler og lovgivninger i hvert land, vi opererer i. Det omfatter også at overholde alle internationale handelssanktioner.

Alligevel fortsatte Dan-Bunkering ifølge oplysningerne i sagen med at være involveret i overførsler af jetbrændstof til Transpetrochart. Retsdokumenterne beskriver, at der i både januar og maj 2017 blev lavet flere overførsler til Yaz, og at det igen var Dan-Bunkering, der var involveret i betalingerne.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Thomas Elholm hæfter sig ved, at leverancerne fortsætter over en lang periode.

- En virksomhed kan jo være omhyggelig og forsigtig med at prøve at undgå at overtræde EU's forbud mod jetbrændstof til Syrien. Og så kan der være en svipser af den ene eller anden grund. Men hvis det er foregået systematisk over en periode, så kan det ikke være en enkelt svipser, siger han.

Brud på sanktioner

Både professor i strafferet Thomas Elholm og seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen vurderer, at leverancerne har været i strid med EU's sanktioner, der forbyder salg, levering og overførsel af jetbrændstof til brug i Syrien.

Om det mulige sanktionsbrud kan straffes, afhænger i høj grad af, om Dan-Bunkering vidste, hvad de medvirkede i, siger Thomas Elholm:

- Hvis man har været klar over, at jetbrændstoffet skulle til Syrien, kan man straffes. Hvis man ikke har været klar over det, men man burde have været klar over det, så er det ikke udelukket, at det kan straffes, men det er mere usikkert. Det afhænger blandt andet af, hvordan EU-reglerne skal fortolkes i sammenhæng med den danske straffelov.

Advarsler kan have betydning for ansvar

Thomas Elholm understreger, at han ud fra de foreliggende oplysninger ikke kan afgøre, om virksomheden har været klar over, at jetbrændstoffet skulle til Syrien, og at det i sidste ende er op til domstolene at vurdere, om der er foregået noget strafbart i den konkrete situation.

Men både Thomas Elholm og Flemming Splidsboel Hansen hæfter sig ved den række af advarsler, der indikerede, at jetbrændstoffet ville blive anvendt i Syrien, og at man dermed ville overtræde EU's sanktioner.

De mange advarsler kan have betydning for strafansvaret, vurderer professor Thomas Elholm:

- Der er en række konkrete omstændigheder, som kan trække i retning af et strafansvar. Handler man med russiske selskaber, og drejer det sig om flybrændstof, bør man være forsigtig, hvis man vil undgå strafansvar, siger han.

Ifølge juraprofessoren bør man for eksempel vide, at der er en høj risiko for, at jetbrændstoffet ender i Syrien, når det bliver overført til russiske tankskibe, der er under mistanke for at sejle jetbrændstof til Syrien.

- Samlet set tyder alle de ting, som er kommet frem i den her sag, på, at virksomheden som minimum burde have vidst, at brændstoffet skulle til Syrien, siger han og understreger, at det i sidste ende beror på en domstolsvurdering.

Brud på EU's sanktioner kan efter dansk straffelov give bøde eller fængsel op til fire måneder. Hvis der er skærpende omstændigheder, kan det give fængsel op til fire år.

Dan-Bunkering afviser brud på EU-regler

Hverken Dan-Bunkering eller virksomhedens ejer Torben Østergaard-Nielsen har ønsket at give interview til DR eller kommentere sagens detaljer.

I en mail sendt den 10. april 2019 til DR afviser virksomhedens advokat Peter Appel fra firmaet Gorissen Federspiel, at Dan-Bunkering har handlet i strid med EU's regler. Han skriver, at Dan-Bunkering aldrig har leveret jetbrændstof til Syrien eller til en kunde, der er omfattet af EU's sanktionsregler:

- Det kan således oplyses, at Dan-Bunkering aldrig har leveret brændstof til Syrien. At Dan-Bunkering ikke har handlet i strid med EU-reglerne. At Dan-Bunkering ikke har leveret brændstof til en kunde, der er omfattet af EU's sanktionsregler.

Dan-Bunkering har trods gentagne forespørgsler gennem flere uger ikke svaret på DR's spørgsmål om, hvorvidt virksomheden har været involveret i leverancer af jetbrændstof, der er anvendt i Syrien og fragtet til landet via overførsler til russiske tankskibe.

De amerikanske retsdokumenter omhandler overtrædelse af USA's økonomiske sanktioner mod Syrien. Tre syrere og fem russere er anklaget i sagen i USA, herunder flere ansatte hos Dan-Bunkerings russiske forretningspartner. Dan-Bunkering er hverken sigtet eller tiltalt i USA eller Danmark.

I videoen herunder kan du se indslag om historien i 21 Søndeg 28. april 2019.