Dansk firma idømt millionbøde: 'De må have indset, at jetbrændstoffet skulle anvendes af russisk militær i Syrien'

De ulovlige handler er foregået via Dan-Bunkerings filialkontor i Kaliningrad, og omlastningen er i flere tilfælde sket på åbent hav.

Sagen om Dan-Bunkerings salg af jetbrændstof har ligget hos de danske myndigheder i fire år. Først efter at DR bragte sagen frem i april 2019, begyndte en egentlig efterforskning. (Foto: Illustration: Diede Linnet Van De Mosselaar)

Det var ulovligt og i strid med EU’s sanktioner, da den danske milliardvirksomhed Dan-Bunkering fra Middelfart i 2015 begyndte at sælge og levere jetbrændstof til brug i krigen i Syrien.

Det slog retten i Odense i dag fast, da der faldt dom i den 15 dage lange retssag.

Dan-Bunkering idømmes en bøde på 30 millioner kroner for gennem 33 handler at have solgt 172.000 ton jetbrændstof til en værdi af omkring 648 millioner kroner. Derudover bliver fortjenesten på omkring 15 millioner kroner konfiskeret.

Handlerne er foregået via et filialkontor i Kaliningrad i Rusland, og i flere tilfælde er jetbrændstoffet omlastet fra et skib til et andet på åbent hav.

I videoen nedenfor kan du blive klogere på, hvordan Dan-Bunkerings jetbrændstof er blevet leveret og anvendt.

- Domsmandsrettens flertal finder, at Dan-Bunkering for alle 33 handler må have indset det som overvejende sandsynligt, at jetbrændstoffet skulle anvendes af det russiske militær i Syrien, sagen retsformand Jens Lind tidligere i dag.

Dan-Bunkerings ejerselskab Bunker Holding er kendt skyldig i at have medvirket ved otte af handlerne. Bunker Holding idømmes en bødestraf på fire millioner kroner.

Keld Demant, der er administrerende direktør i Bunker Holding og bestyrelsesformand i Dan-Bunkering, er også tiltalt i sagen og var igen i dag til stede i retten.

Han havde begge hænder fladt placeret i pulten foran sig og blikket stift rettet mod sagens retsformand, da hans dom blev afsagt:

Fire måneders betinget fængsel for at have handlet uagtsomt, men dog ikke forsætligt.

Administrerende direktør i Bunker Holding og bestyrelsesformand i Dan-Bunkering, Keld Rosenbæk Demant, idømmes fire måneders betinget fængsel.

Alle straffe er væsentligt mildere end anklagemyndighedens krav.

Alligevel er sagens senioranklager Anders Rechendorff tilfreds med dommen.

- Særligt er jeg tilfreds med, at dommen har fundet det bevist at alle 33 handler har fundet sted, og at brændstoffet er endt i Syrien, sagde han kort efter domsafsigelsen.

Men er det ikke billigt sluppet for sanktionsbrud?

- Der er meget lidt dansk retspraksis på det her område. Anklagemyndigheden fandt, at man kunne lægge sig op ad hvidvasklovens principper, men retten har så fundet en anden løsning, svarede Anders Rechendorff.

Erhvervsstyrelsens alarmklokker ringede i 2016

Undervejs i retssagen er det kommet frem, at Erhvervsstyrelsen i december 2016 spurgte Dan-Bunkering, om firmaet var involveret i leverancer af jetbrændstof til Syrien.

En måned efter henvendelsen fra Erhvervsstyrelsen svarede Dan-Bunkering, at man havde gennemgået alle handler med jetbrændstof, og at der ikke var noget, der tydede på, det skulle være endt i Syrien.

Men en mail, som er blevet fremlagt undervejs i retssagen, viser, at en juridisk rådgiver i ejerselskabet Bunker Holding havde en anden vurdering.

Han skrev i en mail sendt til fire direktører, herunder Keld Rosenbæk Demant:

”Vi er nu blevet gjort opmærksom på, at produktet med overvejende sandsynlighed ender i Syrien. Hvad er jeres take på det?”.

Endnu uvist om sagen skal ankes

Sagens retsformand og to domsmænd er enige om skyldsspørgsmålet, men forsvarsadvokat Jakob Skude hæfter sig ved, at der har været uenighed om, hvornår Dan-Bunkering burde have vidst, at jetbrændstoffet endte i Syrien.

- Det er en relativt kompliceret dom, og vores klienter har hele vejen igennem taget det her meget alvorligt, så vi skal også læse dommen og forstå den rigtigt, før vi kommer med en udtalelse, sagde Jakob Skude kort efter domsafsigelsen.

Både Dan-Bunkering, Bunker Holding og Keld Demant har udbedt sig betænkningstid, før de meddeler, om de vil anke dommen.