Dansk Flygtningehjælp stempler S-forslag som 'umuligt' og ødelæggende

Der er ifølge Dansk Flygtningehjælp mange grunde til, at asyllejre i nærområderne er en dårlig idé. En rapport bestilt af den borgerlige regering i 2008 bakker nødhjælpsorganisationens argumenter op.

Socialdemokraternes forslag om at oprette asyllejre i nærområderne blev skudt ned af et ekspertpanel i 2009. (Foto: Sara Gangsted © Scanpix)

Socialdemokraternes forslag om at skubbe flygtningepresset sydpå ved at oprette asyllejre i for eksempel Libyen eller Algeriet er ikke blot umuligt at gennemføre.

Det er også et skridt tilbage i kampen for at finde en reel løsning på flygtningeproblemet, mener Andreas Kamm, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

- Her har vi i virkeligheden et politisk forslag, som ikke er i nærheden af at være en løsning. Det er skidt for den politiske debat om, hvordan man løser flygtningespørgsmålet at komme med denne her type ikke-løsninger, siger han.

Der er intet nyt i det, og det er lige så umuligt at forestille sig det som en løsning, som det hele tiden har været.

Andreas Kamm, generalsekretær i dansk flygtningehjælp

Ifølge Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, vil den ideelle løsning være at oprette modtagelejre i nærområderne. Hvis flygtninge alligevel finder vej til Danmark eller andre vestlige lande, så skal de følges hen til lejrene igen, siger gruppeformanden til Jyllands-Posten.

Men den har Andreas Kamm hørt før.

- Der er intet nyt i det, og det er lige så umuligt at forestille sig det som en løsning, som det hele tiden har været, siger generalsekretæren.

Hvorfor er det så svært at forestille sig?

- For det første er der allerede en hel del flygtninge og flygtningelejre i nærområderne. Det er svært at se, at man skulle bede lande, der allerede er overbebyrdet, om at modtage flere flygtninge. Det ville ikke fungere, vurderer Andreas Kamm.

Han understreger, at langt de fleste flygtninge befinder sig i flygtningelejre i nabolande til for eksempel Syrien, og det også vil være umuligt at overbevise lande, der ikke er overbebyrdet med flygtninge, om at oprette sådanne lejre.

- Det er svært at finde et værtsland, som synes, at det her er en god idé. De har allerede mange flygtninge, og hvis de ikke har det, så har de andre problemer, hvis de ligger i de konfliktområder, der er i tankerne her, siger Andreas Kamm med henvisning til Henrik Sass Larsens forslag om at bede Algeriet eller Libyen om at påtage sig opgaven.

S-forslaget går også på, at de flygtninge, der ikke får asyl i for eksempel Danmark, bliver i asyllejren, indtil de kan vende hjem. Men en konflikt kan vare i 20 år, pointerer Andreas Kamm.

- Et lejrophold i 20 år er ikke en løsning. Det er en opbevaring, så det har ingen gang på jorden.

Tændsats til konflikt

Henrik Sass Larsen understreger, at der skal være ordentlige vilkår i de permanente lejre, og at der skal være et godt sundhedsvæsen, mulighed for uddannelse og arbejdspladser.

Heller ikke det får Andreas Kamm til at bløde op.

- Lejre med den standard, som der bliver signaleret med forslaget, ville typisk betyde, at befolkningen i sådan en lejr ville have det meget bedre end den oprindelige befolkning i landet, og det ville typisk give anledning til konflikt.

For vanskeligt og ressourcekrævende

Idéen om at oprette asyllejre i områderne omkring de lande, hvor flygtningene strømmer ud fra, er ikke ny.

I november 2008 bad regeringen - bestående af Venstre og De Konservative - et ekspertpanel om at "kortlægge mulighederne for at oprette modtagecentre i flygtningenes nærområder", som teksten hed i det daværende regeringsgrundlag.

Kortlægningen kom i juni 2009 i form af 'Rapport fra ekspertudvalget vedrørerende forholdene for asylansøgere i andre lande', hvor idéen stemples som "umiddelbart god" og derefter skydes ned på grund af en række praktiske umuligheder.

- Det synes at være for vanskeligt og ressourcekrævende for Danmark at gennemføre idéen som i realiteten det eneste land i verden, lyder det blandt andet i konklusionen.

Netop det faktum at Danmark ikke kan føre idéen ud i livet på egen hånd, giver Andreas Kamm en smule fortrøstning.

- Det skal jo være et fælles europæisk initiativ, og jeg har stor tillid til, at det ikke vil ske.