Dansk Flygtningehjælp: Udlændingemyndighederne går imod egen rapport

Syriske flygtninge får frataget deres opholdstilladelse i Danmark, selvom de risikerer overgreb og forfølgelse ved tilbagevenden til Syrien, lyder kritikken.

Abdullah boede ind til for et års tid siden i Nordjylland. Men hans mor fik ikke forlænget sin opholdstilladelse, så selvom han ikke havde lyst til at forlade sin skole og venner, rejste han videre til Tyskland med sin mor.

Vi har den 15. november opdateret artiklen med en præcisering om, at myndighederne ikke tvangsudsender til Syrien, men sendte breve med besked om udvisning. Syriske flygtninge skal rejse hjem af fri vilje, hvis asyl eller opholdstilladelse ophører.

Én dag med sine fodboldvenner i Hirtshals. Det er alt, hvad Abdullah drømmer om. I stedet sidder han i et flygtningecenter i Tyskland.

Langt væk fra sine kammerater og sin fodboldtræner Kasper, som han har fået et unikt venskab med. Han savner dem. Abdullah har ikke set dem i et år, efter han flygtede med sin mor fra Danmark, fordi familien fik afslag på opholdstilladelse.

- Jeg følte ikke, at der var noget at kæmpe for længere. Kasper har altid lært mig, at jeg aldrig skal give op. Og jeg gav op. Det var virkelig svært for mig, men der var virkelig meget pres på mig. Jeg kunne ikke længere, siger Abdullah Alsalloum.

Hjemsendte syrere frygter overgreb

I maj udgav Udlændingestyrelsen en rapport, der beskriver den skæbne, hjemvendte syrere kan blive mødt af: Risiko for at blive udsat for forfølgelse. Problemer med syriske myndigheder. Fare for at blive tilbageholdt ved et checkpoint. Syriske myndigheder, der fortsat arresterer, frihedsberøver, afhører, torturerer, afpresser og dræber syriske flygtninge.

Men Udlændingemyndighederne, der afgør hvorvidt en opholdstilladelse i Danmark inddrages eller ej, medtager ikke rapporten i tilstrækkelig grad i deres afgørelser, mener Dansk Flygtningehjælp.

EU-rapport bekræfter risiko

Rapporten fra Udlændingestyrelsen står ikke alene.

En rapport fra EU, offentliggjort i september måned og gennemgået af Udlændingestyrelsen, konkluderer ligesom Udlændingestyrelsens egen rapport, at hjemsendte syrere udsættes for forhør, anholdelser, voldtægter og tortur. Alligevel vægtes oplysningerne ikke nævneværdigt i sagsbehandlingen, mener Dansk Flygtningehjælp.

- Når de her mennesker er på flugt fra Syrien, er de ofte rejst ud illegalt, og derfor bliver de set på som modstandere og fjender ved en tilbagevenden.

- Alene det kan øge risikoen for forfølgelse, når de bliver hjemsendt af de danske myndigheder, siger Eva Singer, der ser Udlændingestyrelsens rapport og EU-rapporten som klar dokumentation for, at ingen syrere på flugt burde få frataget deres opholdstilladelse.

Flygtningenævnet uenig

Til DR oplyser Udlændingestyrelsen, at styrelsens egen rapport indgår som baggrundsoplysninger generelt i sagsbehandlingen. Fra rapporten kom i maj til september i år har styrelsen inddraget eller undladt at forlænge opholdstilladelsen hos 12 syriske flygtninge.

Hos Flygtningenævnet, der fungerer som Udlændingestyrelsens ankeinstans, indgår Udlændingestyrelsens rapport ifølge Flygtningenævnet i grundlaget for nævnets afgørelser i alle sager. I visse konkrete sager har nævnet henvist udtrykkeligt til rapporten, mens rapporten i andre sager ikke er nævnt eksplicit.

Siden rapporten udkom i maj 2022, har Flygtningenævnet omgjort 49 ud af 70 personsager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser vedrørende syriske statsborgere. Dermed har de 49 syriske flygtninge fortsat opholdstilladelse i Danmark.

- Det betyder, at 21 sager i Flygtningenævnet ikke bliver omgjort på trods af Udlændingestyrelsens rapport og rapporten fra EU. Det svarer til 30 procent af sagerne, og det er flygtninge, som også kan være i risiko, hvis de bliver sendt tilbage til Syrien. Vi kan ikke se, hvordan de adskiller sig fra de øvrige. På den måde er praksis fra Flygtningenævnet ikke helt klar, siger Eva Singer.

Men den udlægning er Flygtningenævnet ikke enig i.

- At Flygtningenævnet giver afslag i nogle sager og tilladelse i andre, er ikke et udtryk for, at nævnets praksis er uklar. Det gælder i alle sager, at Flygtningenævnet foretager en konkret og individuel risikovurdering, hvor forholdene i hjemlandet sammenholdes med oplysningerne i den konkrete sag og på den baggrund vurderer, om ansøgeren risikerer forfølgelse eller overgreb. I sager om personer fra Damaskus og Rif-Damaskus i Syrien kan de generelle forhold i den del af Syrien ikke længere i sig selv begrunde en opholdstilladelse, siger sekretariatschef i Flygtningenævnet, Stig Torp Henriksen.

Nogenlunde samme svar giver Udlændingestyrelsen.

- Udlændingestyrelsen følger Flygtningenævnets praksis, som fortsat er, at man ikke risikerer overgreb som følge af den blotte tilstedeværelse i Damasksus/Rif Damaskusprovinsen, men at der kan være individuelle grunde til, at en udlænding ikke kan henvises til at tage ophold i Syrien, og at der skal anlægges et særligt forsigtighedsprincip ved vurderingen af disse sager.

  • Abdullah brugte meget af sin tid på at spille fodbold, da han boede i Danmark. Hans træner, Kasper(th. i billedet), hjalp ham også med at kæmpe for at få forlænget sin opholdstilladelse.
  • Nu bor Abdullah med sin mor i Flensborg, hvor de håber at få permanent ophold.
  • Abdullah forsøgte i lang tid at kæmpe sin sag i Danmark, men selvom han fik medhold, så blev hans mor udvist, og derfor tog han med hende til Tyskland.
  • Du kan se DR Dokumentaren 'På flugt fra Danmark' på DR.TV allerede nu, hvor du blandt andre kan møde Abdullah.
1 / 4

På flugt fra Danmark

I Danmark gik Abdullah Alsalloum i skole. Han lærte dansk og fandt venner gennem fodbolden. Abdullah flygtede til Tyskland, selvom han kunne få asyl i Danmark, fordi syriske mænd i den værnepligtige alder ikke bliver hjemsendt.

Det er først og fremmest kvinder, børn og mænd over 42 år, som kan få frataget deres opholdstilladelse. Abdullahs mor mistede sin.

- Min mor har brug for mig. Da jeg var lille dreng, var det hende, der ofrede sit liv for mig. Nu er det min tur. Hun kan ikke klare sig uden mig, siger Abdullah Alsalloum. Hans far fik ikke lov til at forlade Syrien, da familien flygtede. Faderen døde i Syrien i 2016.

Myndigheder ser opholdstilladelser som midlertidige

Siden det såkaldte paradigmeskifte, hvor et flertal i Folketinget besluttede, at opholdstilladelser kun skal være midlertidige, er det blevet lettere for de danske myndigheder at sende flygtninge tilbage til deres hjemland, så snart det er muligt – altså når Danmark vurderer, at områder i Syrien, som for eksempel Damaskus og omegn, er sikkert. Danmark tvangsudsender dog ikke syriske flygtninge.

- Det er ikke sikkert for de her mennesker at vende tilbage. Og det står beskrevet i både danske såvel som internationale rapporter. Vi ønsker, at praksis bliver ændret, så risikoen for personer, der vender tilbage til Syrien, anerkendes og fører til asyl og fortsat beskyttelse i Danmark, siger asylchef Eva Singer.

Hos Flygtningenævnet er risikoen i sig selv ved at være syrisk flygtning ikke nok til at give opholdstilladelse i Danmark. Ved behandlingen af sager om syriske statsborgere indgår det som ét af flere elementer i vurderingen af sagerne.

I dag ville Abdullah ønske, han ikke var flygtet fra Danmark til Tyskland.

- Jeg fortryder at jeg flygtede fra Danmark. Jeg mistede alt – mine venner, min skole, alt det jeg havde bygget op over 6 år, faldt til jorden, da jeg flygtede, siger Abdullah Alsalloum.

På flugt fra Danmark