Dansk Folkeparti skifter forsvarspolitik

Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet ændrer nu deres forsvarspolitik.

Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet ændrer nu deresforsvarspolitik. De har hidtil være imod alle forslag om udsendelseaf danske tropper. Men for at komme med i forsvarsforhand- lingernevil de nu generelt støtte muligheden for, at danske soldaterkan

deltage i fredsbevarende aktioner. Årsagen er, at deninternationale brigade er det centrale i forliget. - Vi accepterernu muligheden for at sende danske tropper, ellers får vi ingenindflydelse på forsvarsudgifterne siger Christian Thulesen Dahl fraDansk Folkeparti til Radioavisen.

Facebook
Twitter