Dansk forsker bremser lyset

Det er lykkedes en dansk forsker at bremse lysets hastighed til 60 km. i timen. Forsøget er banebrydende og kan få stor betydning for computerindustrien.

Det er lykkedes et amerikansk fysikerhold på Rowland Institutefor Science i Bosten at bremse lysets hastighed til 60 km. i timen.I spidsen for forsøget står den danske fysiker Lene VestergaardHau. Flere mener, at resultatet er banebrydende og kan få storbetydning for computerindustrien.

Normalt bevæger lyset sig med en hastighed på 300.000 kilometeri sekundet i et lufttomt rum. Den fart har forskerne fået ned påkun 60 kilometer i timen. Og forskerholdet regner med at kunnepresse hastigheden ned til omkring 36 meter i timen.

Forskerholdets opdagelser blev i går offentliggjort i detanerkendte tidsskrift Nature, og de har vakt opsigt, fordi det ikketidligere er lykkedes at bremse lyset tilnærmelsesvist såmeget.

Det er en kendt sag, at lyshastigheden ændrer sig, når lysetpasserer glas eller vand. I sit banebrydende forsøg har LeneVestergaard Hau med en noget forenklet forklaring ført laserlysgennem natrium nedkølet til temperaturer i nærheden af detabsolutte nulpunkt for at få lysets hastighed ned.

Det ekstremt langsomme lys kan f.eks. anvendes i computere. Herkan man bruge optiske impulser istedet for elektroniske, og dermedøge computerens hastighed og præcision. Og bruger man lyset inatkikkerter og laserprojektorer, vil det frembringe megetkraftige, lysende billeder.

Lene Vestergaard Hau mener, at der vil gå tre til fem år før dervil komme konkrete anvendelser af det langsomme lys.

Facebook
Twitter