Dansk forsvar mangler F16-piloter

Mangelen på danske F16-piloter er nu så udtalt, at forsvaret har følt sig nødsaget til at ansætte en englænder og en amerikaner til at flyve de F16-fly, der ellers ville stå ubemandet i hangaren. Danske piloter flygter fra forsvaret, fordi de kan tjene flere penge hos private flyselskaber.

Det danske luftrum skal nu forsvares af udenlandske piloter.Mangelen på danske F16-piloter er nu så udtalt at forsvaret harfølt sig nødsaget til at ansætte udlændinge til at flyve deF16-fly, der ellers ville stå ubemandet i hangaren.

Den ene af de to F16-piloter er en amerikaner, der i forvejen erkendt af forsvaret. Han har været udvekslingspilot og er bosat iÅlborg. Den anden er englænder og gift med en dansk kvinde, der hararbejdet på Flyvestation Karup. Det har været afgørende foransættelsen af de to piloter at de kommer fra NATO-lande.

Der er ikke noget ulovligt ved det, oplyser jurister iForsvarsministeriet. Den engelske pilot har ret til at arbejde idet danske forsvar på grund af EU-reglerne om arbejdskraftens friebevægelighed, og ansættelsen af amerikaneren er godkendt hos bådeForsvarskommandoen og i ministeriet.

Ansættelsen er en konsekvens af den pilotflugt, der har ramtforsvaret, fordi danske piloter kan tjene flere penge hos privateflyselskaber.

Det er derfor mere tvunget af omstændighederne end af lyst at toudlændinge nu skal være med til at forsvare det danske luftrum,fortæller Oberst Peter Adser-Larsen fra Flyvertaktisk Kommando iKarup.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk