Dansk notat om medicinsk cannabis strider mod hollandske erfaringer

Erfaringer med medicinsk cannabis i Holland byder ikke på de bivirkninger, som Sundhedsstyrelsen i Danmark skriver om.

I Holland har myndighederne gode erfaringer med at tilbyde syge patienter cannabis. (© DR Aarhus)

I mere end 10 år har patienter i Holland kunnet få cannabisrecept.

Alligevel har de hollandske sundhedsmyndigheder ingen erfaringer med de bivirkninger, som Sundhedsstyrelsen i Danmark beskriver i et notat om cannabis til medicinsk brug.

- Hvis jeg ser på de bivirkninger, der er blevet nævnt af patienter (i Holland red.), er der ingen, siger lederen af kontoret for medicinsk cannabis under Ministeriet for Folkesundhed i Holland, Marco Van de Velde, til DR2 Undersøger.

I Sundhedsstyrelsens notat fra 2013 står der:

- For så vidt angår skadevirkningerne af den enkelte rus, er der tale om f.eks. risiko for angst- og panikreaktioner samt psykotiske reaktioner.

Erfaringer frem for videnskabelig viden

Selvom lægerne i Holland siden 2003 har kunnet udskrive medicinsk cannabis, er det ikke et godkendt lægemiddel i landet.

Myndighederne besluttede, at patienternes positive erfaringer med medicinsk cannabis skulle veje tungere end manglen på kliniske besøg, der beviste en virkning.

På trods af det svarer Marco Van de Velde klart, når han bliver spurgt, om Sundhedsstyrelsens notat om bivirkninger ikke vækker bekymring:

- Nej, siger han og forklarer, at de hollandske sundhedsmyndigheder ved, at patienterne ikke bruger medicinsk cannabis til at opnå en rus.

- Det er primært kronisk syge patienter, der ikke har anden medicin til rådighed, siger Marco Van de Velde.

- Cannabis må bevise sit værd

I Danmark er brug af medicinsk cannabis ulovligt, og Sundhedsstyrelsen afviser, at man i Danmark kan vægte patienternes erfaringer højere end kliniske forsøg, der viser, at medicinsk cannabis har en effekt.

- Ud fra de regler, Sundhedsstyrelsen er underlagt, har vi ikke mulighed for at godkende det, så det vil kræve nogle andre regler, der skal komme fra politikerne, siger Frank Bøgh Wendelbo-Madsen, juridisk chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Han forklarer, at hvis der var et fagligt grundlag for det, kunne Sundhedsstyrelsen godt foreslå politikerne regler, der er anderledes end i dag, men det ser han ikke noget formål i.

- Cannabis må ligesom alt andet medicin bevise, at det virker, før det kan blive til godkendt medicin.

Under linket her kan du se DR2 Undersøgers dokumentar om brug af medicinsk cannabis.