Dansk politi har ikke oplevet Køln-lignende episoder her i landet

Rigspolitiet har spurgt alle politikredse, om de har oplevet Køln-krænkelser i Danmark. Svaret er nej.

Politiet opfordrer alle til at anmelde forhold, hvis man bliver udsat for nogen form for krænkelse, siger Michael Kjeldgaard, chef for NEC.

Danske politikredse afviser at have oplevet lignende seksuelle krænkelser og chikane, som det skete nytårsnat i Køln.

Det oplyser Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet til DR-programmet Detektor.

- Umiddelbart efter episoden nede i Køln rettede vi henvendelse til alle politikredse i Danmark, hvor vi forespurgte, om de havde kendskab til eller oplevet lignende hændelser, og svaret fra samtlige kredse det var, det havde man ikke, siger Michael Kjeldgaard, chef for Nationalt Efterforskningscenter (NEC).

Nationalt Efterforskningscenter siger også, at antallet af anmeldte sædelighedsforbrydelser i Danmark ikke har ændret sig det sidste halve år.

- Dansk politi registrerer ikke på etnicitet, men på kriminalitetsformer, og i forbindelse med den flygtninge- og migrantsituation, der opstod i Danmark i efteråret 2015 og fortsatte ind i 2016, der ser vi ikke nogen væsentlige ændringer i anmeldelsestallet inden for det område, vi kalder sædelighed, siger Michael Kjeldgaard.

- Men vi er dog helt opmærksomme på, at der er et mørketal inden for det område her. Og derfor skal opfordringen også være herfra, at man anmelder de her forhold, hvis man bliver udsat for nogen form for krænkelse, tilføjer han.