Dansk Supermarked kasserede 33.400 ton mad sidste år

En "voldsom mængde" mener virksomheden, der ønsker at reducere madspildet.

Ser man på fordelingen af madspildet, så er det Netto, der ligger øverst med 17.600 ton i 2016. Det er også den største kæde med flest butikker. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Selvom Dansk Supermarked de seneste år har øget sin indsats for at undgå, at butikskæder smider alt for mange madvarer ud, så var madspildet sidste år på 33.400 ton.

Det er primært frugt, grøntsager og bagerbrød, der bliver kasseret. De fødevarer udgør næsten 70 procent af det samlede madspild.

- Af alle de madvarer, vi køber ind til Netto, Føtex og Bilka på et år, spildes der godt 2,5 procent. Det er trods alt en forholdsvis lille del, der ikke bliver solgt. Alligevel er 33.400 ton jo en voldsom mængde madspild, og det har vi det ikke godt med, siger Mads Hvitved Grand, direktør for kommunikation og ansvarlighed i Dansk Supermarked og pointerer, at varerne ikke som sådan går til spilde, men bliver omdannet til enten dyrefoder eller biomasse.

- Men vi så selvfølgelig hellere, at det blev spist i stedet, siger han.

50 procent mindre madspild inden 2030

Supermarkedskæden ønsker at forbedre situationen og reducere mængden af madspild yderligere. Koncernen har fra 2015 til 2016 reduceret sit madspild med 5,2 procent, men det skal meget længere ned, mener direktøren.

- Det bliver en stor udfordring, og vi får brug for nye ideer, nye processer og sikkert også ny teknologi. Derfor engagerer vi nu alle medarbejdere i madspildsagendaen og øger samtidig dialogen med vores kunder, leverandører og de organisationer, der kæmper mod madspild. Dette problem skal løses i fællesskab, siger Mads Hvitved Grand.

Dansk Supermarked sæt har en ambition om at nedbringe sit madspild med 50 procent inden 2030 på linje med FN’s bæredygtighedsmål.

Ser man på fordelingen af madspildet, så er det Netto, der ligger øverst med 17.600 ton i 2016. Det er også den største kæde med flest butikker. Efterfølgende ligger Føtex med 10.500 ton, og Bilka står for 4.700 ton.

Supermarkedernes ønske om at gøre en ekstra indsats for at undgå madspild ligger fint i tråd med danskernes holdning.

En ny undersøgelse fra Landbrug og Fødevarer viser, at 44 procent af danskerne gerne vil være bedre til at minimere madspild for at hjælpe klimaet.