Dansk Sygeplejeråd: Private sygeplejersker er en glidebane

Vi er på vej mod større ulighed i sundhed med det stigende antal private sygeplejersker, mener Dansk Sygeplejeråd.

Når private sygeplejersker tilbyder behandling til patienter, skævvrider det sundheden i vores samfund, mener Dansk Sygeplejeråd. (© Arkiv/ Colourbox)

På få år er det spiret frem med flere virksomheder, hvor sygeplejersker tilbyder kunder at købe sygepleje i eget hjem.

- Det giver en øget skævvridning i befolkningens sundhed, så det er simpelthen ulighed i sundhed, og jeg ser det som en glidebane, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard.

Hun oplyser, at der i dag er omkring 10 virksomheder, hvor sygeplejersker tilbyder privat sygepleje.

- Jeg ser med stor bekymring på det, og det er et symptom på, at man har for travlt i det offentlige, og hvis du så har penge, kan du købe en ekstra ydelse, siger Anni Pilgaard.

Det er ikke kun inden for sygepleje, at der er kommet flere private udbydere af sundhedsydelser. Ifølge CVR-registeret åbnede 16 private virksomheder, der tilbød sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre i 2005. Ti år senere - i 2015 - åbnede der 42 virksomheder.

- Jeg tror, at der kommer endnu flere. Jeg tror, at det her er en tendens, siger Anni Pilgaard og forklarer, at man i Dansk Sygeplejeråd derfor overvejer at foreslå en ordning, hvor sygeplejersker ligesom andre behandlere med et ydernummer kan få tilskud fra den offentlige sygesikring.