Dansk tvivl om svensk købesexrapport

En svensk kommissionsrapport udråber landets ti år gamle forbud mod køb af seksuelle ydelser som en succes. Den køber modstanderne i Danmark ikke.

Det kommer næppe til at gøre fra eller til i den danske debat om købesex, at en svensk kommissionsrapport nu udråber et 10 år langt forbud mod køb af seksuelle ydelser til en succeshistorie.

Dansk Folkeparti mener fortsat, at lovforbud giver bagslag for de prostitueredes velfærd. Regeringen har hidtil stået endnu mere stejlt end DF i modstanden mod et forbud. Og en sociolog, som selv har forsket i området, afskriver rapportens konklusioner som politisk bestilt arbejde.

Socialdemokraterne - som går ind for et forbud - siger på den anden side, at konklusionen beviser, at sådan et lovindgreb batter, hvis man vil bekæmpe prostitution også med andre midler end en sociale indsats.

Samme antal prostituerede

Rapporten konkluderer, at forbuddet har dæmmet op for antallet af prostituerede i Sverige, som er det samme som for ti år siden. Imens er antallet steget voldsomt både i Danmark og i Norge, som først sidste år indførte et lignende forbud, der kriminaliserer køb, men ikke salg af seksuelle ydelser.

Samtidig er Sveriges andel af udenlandske prostituerede - herunder ofre for kvindehandel - steget mindre end i Danmark og Norge. Og i Sverige er antallet af gadeprostituerede halveret, mens der i både Danmark og Norge er kommet mange flere til, også blandt denne særligt belastede gruppe.

- Det her understreger, at man godt kan ændre kulturen omkring prostitution ved hjælp af lovgivning. Og hvis vi ikke indfører et lignende forbud, så vil Danmark blive en magnet for prostitution, fordi det vil være lettere for bagmændene at operere her, siger socialordfører, Mette Frederiksen (S).

Forbud er en dårllig ide

DF's ligestillingsordfører, Pia Adelsteen indvender, at netop det svenske forbud og åbningen af den frie grænseovergang i EU er årsag til stigningen i Danmark.

- Det er lettere for bagmændene at operere i Danmark. Men det er stadig en dårlig idé med et forbud, fordi kvinderne bare rykker fra gaderne og ind i det skjulte. Og så kan myndighederne ikke gøre så god en social indsats, siger hun.

Sociolog Claus Lautrup påpeger, at den svenske kommission blev nedsat med ordre om ikke at anfægte selve forbuddet, ligesom den ikke måtte undersøge skadelige konsekvenser af forbuddet.

Bestilt konklusion

- Det er en politisk bestilt konklusion, lyder anklagen fra Claus Lautrup.

Han har i den hjemlige debat advaret mod et forbud med henvisning blandt andet til, at prostitutionsmiljøet bliver hårdere, når det tvinges mere ud af syne.

Der er lagt op til et forbud herhjemme, hvis oppositionen vinder næste folketingsvalg. Men det bliver ikke indført fra den ene dag til den anden, siger Mette Frederiksen.

- Det vil jeg ikke være med til, førend der er etableret en social indsats for de prostituerede, der har haft tid til at virke, siger Mette Frederiksen.

En meningsmåling fra Rambøl Analyse Danmark viste sidste år, at næsten to ud af tre danskere er imod et forbud mod køb af seksuelle ydelser.

Sverige indførte sit forbud mod købesex i 1999 som det første land i Verden.