Dansk virksomhed tiltalt for ulovligt at sælge jetbrændstof for 647 millioner kroner

Dan-Bunkering er tiltalt for i strid med EU-sanktioner at have solgt brændstof, der endte i Syrien.

DRafslørede i 2019, at Dan-Bunkering var involveret i en sag om ulovlige leverancer af jetbrændstof til Syrien. (Foto: Dr © dr)

Bagmandspolitiet har tiltalt den fynske milliardvirksomhed Bunker Holding og virksomhedens datterselskab Dan-Bunkering for ulovligt at have solgt jetbrændstof til russiske virksomheder, der sendte brændstoffet videre til Syrien.

Dan-Bunkering er tiltalt for gennem 33 handler at have solgt 172.000 ton jetbrændstof til en værdi af omkring 647 millioner kroner.

Derudover er Bunker Holding og en af virksomhedernes direktører tiltalt for 8 af de 33 handler.

Handlerne fandt ifølge tiltalen sted mellem 2015 og 2017, hvor der var indført EU-sanktioner, der forbød salg af jetbrændstof til Syrien for at beskytte civilbefolkningen i landet.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som i daglig tale bliver kaldt Bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.

- Det er vores opfattelse af handlerne har udgjort en overtrædelse af EU-sanktionerne. Det er selvsagt alvorligt, hvis en dansk virksomhed forbryder sig mod sanktioner, der er fastsat af EU mod et andet land på grund af en meget alvorlig og kritisk situation i landet, siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat hos Bagmandspolitiet, til DR.

Bagmandspolitiet oplyser til DR, at strafferammen for den tiltalte direktør er op til fire års fængsel, mens de tiltalte virksomheder kan blive idømt bøder.

- Det er en meget omfattende sag, det har været en meget omfattende efterforskning, og vi er meget tilfredse med, at vi nu kan rejse tiltale i sagen, siger Per Fiig til DR.

Virksomheder afviser sanktionsbrud

DR har forsøgt at få en kommentar fra Bunker Holding. Virksomheden har svaret med en pressemeddelelse, hvor der står, at Dan-Bunkering og Bunker Holding ”tager tiltalerne til efterretning”, men at tiltalerne kommer bag på virksomhederne.

- Vi er dog overraskede over, at SØIK har valgt at rejse disse tiltaler. Der er intet i vores egne grundige, interne undersøgelser, der har afdækket, at der skulle være personer i Dan-Bunkering eller Bunker Holding, som var vidende om eventuelle brud på EU’s sanktioner over for Syrien.

- Vi er overbevist om, at vi ikke har leveret brændstof til firmaer, der var omfattet af EU-sanktioner på handelstidspunktet, står der i pressemeddelelsen.

Samtidig skriver virksomhederne, at de ”tager skarp afstand fra ethvert sanktionsbrud”.

- Ethvert forsøg på at bryde sanktioner er naturligvis uacceptable. Bunker Holding har et af industriens absolut mest omfattende og avancerede compliancesystemer, hvor alle koncernens mere end 100.000 årlige handler tjekkes op i mod ca. 2.000 internationale sanktionslister, lyder det i pressemeddelelsen.

DR afslørede Dan-Bunkerings involvering

DR afslørede i 2019, at Dan-Bunkering var involveret i en sag om leverancer af jetbrændstof til Syrien.

Afdækningen viste, at virksomheden ifølge amerikanske retsdokumenter, centrale kilder og fortrolige oplysninger hos danske myndigheder har været involveret i leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof til brug for russisk militær i Syrien.

Men ifølge tiltalen fra Bagmandspolitiet er der altså tale om en langt større mængde brændstof på 172.000 ton.

Danske myndigheder fik ifølge DRs afdækning flere gange efterretninger fra USA om, at virksomheden så ud til at bryde EU's sanktioner. Alligevel blev sagen ikke efterforsket, før DR bragte den frem.

Bagmandspolitiet har rejst sagen mod Bunker Holding, Dan Bunkering og en af virksomhedens direktører som en overtrædelse af straffelovens §110 c, og sagen vil blive ført ved Retten i Odense.