Danske Bank har politianmeldt bunkerfirma i sag om krigsbrændstof

To år i træk er Dan-Bunkering politianmeldt for muligt sanktionsbrud.

Danske Bank har indberettet Dan-Bunkering til både Erhvervsstyrelsen og Bagmandspolitiet. (Foto: © Jacob Gronholt-Pedersen, Scanpix)

En sommerdag i august 2018 ringer telefonen hos Erhvervsstyrelsen på Østerbro i København. Opkaldet kommer fra en bank, som mistænker en af sine kunder for at have brudt EU’s sanktioner mod Syrien.

Kunden er bunkerfirmaet Dan-Bunkering, der har hovedsæde i Middelfart på Fyn og er ejet af oliemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen.

Opkaldet handler om levering af jetbrændstof til Syrien. EU’s udenrigsministre har gjort det forbudt for europæiske virksomheder at eksportere, overføre eller levere jetbrændstof til Syrien eller til anvendelse i Syrien.

Men ”kunden har formentlig overtrådt forbuddet”oplyser banken ifølge det notat, Erhvervsstyrelsen laver om opkaldet. Derfor vil banken nu vide, om den har pligt til at indberette sagen til Erhvervsstyrelsen og eventuelt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – i daglig tale Bagmandspolitiet.

Banken bliver af Erhvervsstyrelsen opfordret til at sende en skriftlig underretning om sagen. Og efter at røret er lagt på, noterer embedsmanden hos Erhvervsstyrelsen, at oplysningerne kan inkriminere bunkerfirmaet.

" OBS: Bemærk, at der her er tale om en potentiel overtrædelsessag", skriver hun i notatet, som DR har fået aktindsigt i.

Flere politianmeldelser af Dan-Bunkering

Det er Danmarks største pengeinstitut - Danske Bank – der står bag indberetningen til Erhvervsstyrelsen. Det viser oplysninger, DR har fået adgang til.

Og det er ikke første gang, myndighederne får informationer om, at Dan-Bunkering kan have brudt EU’s Syrien-sanktioner.

Som DR tidligere har fortalt, anmeldte Erhvervsstyrelsen selv Dan-Bunkering til bagmandspolitiet i februar 2017. Og halvandet år senere - i august 2018 - har bunkerfirmaets egen bank altså også fundet oplysninger, som får dem til at kontakte myndighederne.

Banken sender efterfølgende en skriftlig indberetning til både Erhvervsstyrelsen og Bagmandspolitiet.

Hidtil hemmeligholdte oplysninger

Erhvervsstyrelsen har hidtil hemmeligholdt, at det var Dan-Bunkering, som i august 2018 blev anmeldt af sin egen bank.

Men efter DR i april offentliggjorde, at virksomheden er involveret i en sag om leverancer af mindst 30.000 ton jetbrændstof til russiske bombetogter i Syrien, har styrelsen ophævet anonymiseringen af bunkerfirmaet.

I en skriftlig kommentar til DR fortæller Erhvervsstyrelsen, at de få uger efter opkaldet i august 2018 sendte bankens indberetning videre.

- Styrelsen kommenterer ikke på konkrete sager. Af aktindsigt sendt til DR fremgår det, at styrelsen modtog en indberetning fra et pengeinstitut den 20. august 2018. I starten af september 2018 videreformidlede styrelsen denne indberetning til Fyns Politi og til Finanstilsynet, skriver Erhvervsstyrelsen i en mail.

Sagen om, hvorvidt Dan-Bunkering har brudt EU's sanktioner mod Syrien, bliver i øjeblikket efterforsket af Fyns Politi.

Danske Bank kommenterer ikke konkret sag

SØIK ønsker ikke at oplyse, hvad de foretog sig på baggrund af bankens anmeldelse eller i øvrigt kommentere oplysningerne. SØIK henviser til, at de er ved at udarbejde en redegørelse om sagen til justitsministeren.

Dansk Banks pressechef, Kenni Leth, skriver i en mail til DR, at banken foretager løbende overvågning af sine kunders transaktioner for at sikre, at de overholder loven og sanktioner.

- Hvis vi opdager mistænkelige forhold eller potentielle brud på gældende lovgivning, indberetter vi dette til de relevante myndigheder. Vi kan ikke kommentere yderligere på den konkrete sag, skriver Kenni Leth.

DR har spurgt Danske Bank, om banken stadig har Dan-Bunkering som kunde, men det kan banken på grund af fortrolighed om kundeforhold ikke svare på.

Dan-Bunkering afviser sanktionsbrud

DR ville gerne have haft Dan-Bunkerings kommentar til, at deres egen bank i august politianmeldte dem for muligt brud på EU’s jetbrændstof-forbud.

Men bunkerfirmaet har ikke besvaret DR’s spørgsmål. Dan-Bunkering har tidligere afvist over for DR, at de har overtrådt EU’s Syrien-sanktioner, og virksomheden er hverken sigtet eller tiltalt i sagen.

Ifølge DR’s oplysninger har Dan-Bunkering blandt andet fået betaling for at overføre jetbrændstof til russiske tankskibe, som derefter har sejlet det til en regimekontrolleret havn i Syrien. Overførslerne skete på åbent hav i Middelhavet, og betalingerne kom fra en kunde, som repræsenterede russisk militær.

Dan-Bunkering har erkendt at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, men i en mail til DR har virksomhedens advokat skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings leveringsdokumenter havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke leveringsdokumenter de henviser til, eller hvilke destinationer der stod på dokumenterne.

Brud på EU’s sanktioner kan straffes med op til fire års fængsel.