Danske Bank sår tvivl om "Søren blev til Syrien-forklaring" i sag om jetbrændstof

Banken afviser at have oplyst Dan-Bunkering om baggrund for anmeldelse til politiet.

Den danske virksomhed Dan-Bunkering er involveret i sag om leverancer af 30.000 ton jetbrændstof til russiske kampfly i Syrien.

Et computersystem i en bank læste navnet Søren forkert og tolkede det som ordet Syrien.

Det er baggrunden for, at Dan-Bunkerings egen bank - Danske Bank - i august sidste år indberettede virksomheden til både Erhvervsstyrelsen og Bagmandspolitiet for mistanke om brud på EU’s sanktioner mod Syrien.

Sådan forklarede direktør Keld Demant fra Dan-Bunkerings moderselskab Bunker Holding for nylig Danske Banks anmeldelse af Dan-Bunkering.

Forklaringen blev givet i et interview med Avisen Danmark, dagen efter DR havde fortalt om anmeldelsen fra Danske Bank.

Men nu sår Danske Bank tvivl om Keld Demants forklaring. Ifølge Danske Banks pressechef får bankens kunder nemlig aldrig besked om, at banken underretter myndighederne, eller hvad banken underretter om.

- Vi må ifølge loven ikke fortælle hverken kunder eller andre om de underretninger, vi laver til myndighederne vedrørende mistænkelige transaktioner eller aktiviteter. Her følger en særlig tavshedspligt, som blandt andet skal give myndighederne de mest optimale muligheder for at efterforske videre, skriver pressechef Kenni Leth i en mail til DR.

Kan jeg deraf slutte, at I - som følge af lovgivningen - heller ikke har delt oplysninger med virksomheden i den konkrete sag?

- Vi følger naturligvis loven, lyder det fra Kenni Leth.

Alarmer udløser ikke automatisk underretninger

Ifølge Dan-Bunkerings forklaring til Avisen Danmark blev navnet Søren fejllæst som Syrien, fordi et amerikansk computersystem hos en af Danske Banks samarbejdspartnere havde svært ved at læse bogstavet ø. Det udløste ifølge Dan-Bunkering straks en alarm.

Men Danske Bank oplyser til DR, at en alarm ikke i sig selv udløser en indberetning til myndighederne. Banken undersøger nemlig først, om der grund til at gå videre med sagen.

- Jeg kan ikke gå i detaljer med vores overvågning og screening af kunders transaktioner. Vores alarmer kan udløses af flere forhold, og i langt de fleste tilfælde kan vi ret hurtigt afklare, om det er et forhold, vi skal følge yderligere op på, herunder foretage en underretning til de relevante myndigheder, skriver Danske Banks pressechef, Kenni Leth.

Anmeldt i august 2018

Banken kontaktede første gang Erhvervsstyrelsen den 13. august 2018. Det viser oplysninger, som DR har fået adgang til.

Ifølge et notat i Erhvervsstyrelsen, DR har fået aktindsigt i, fortalte banken, at dens kunde - Dan-Bunkering – ”formentlig” havde overtrådt EU’s sanktioner mod Syrien, som forbyder at eksportere, overføre og levere jetbrændstof til Syrien eller til brug i Syrien.

Senere sendte Danske Bank en skriftlig anmeldelse til både Erhvervsstyrelsen og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet. Sagen ligger nu hos Fyns Politi, som i denne måned fortalte, at den lokale politikreds har påbegyndt en efterforskning.

Dan-Bunkering vil ikke besvare spørgsmål

DR har spurgt Dan-Bunkering ind til, hvilket grundlag Keld Demant har udtalt sig på over for Avisen Danmark. På spørgsmålet svarer virksomhedens advokat følgende:

- På spørgsmål om, hvor Dan-Bunkering har fået oplysningerne om Søren/Syrien fra, kan selskabet henvise til artiklen i Avisen Danmark, som objektivt beskriver den sags forløb, med den viden Dan-Bunkering har.

- Det er dog korrekt, at banken ikke har informeret Dan-Bunkering om, at episoden blev anmeldt (som 1 ud af 10.000 sager banker rapporterer årligt), men det ændrer ikke på, at episoden er afklaret for længst.

Flere transaktioner

Erhvervsstyrelsen har i et brev til DR tidligere omtalt, at den underretning, styrelsen har modtaget fra banken, handler om Dan-Bunkerings ”transaktioner” og altså ikke om en enkelt transaktion, som Dan-Bunkering forklarer.

Da Danske Bank sendte sin anmeldelse til bagmandspolitiet var det anden gang på to år, at Dan-Bunkering blev anmeldt til bagmandspolitiet for mistanke om brud på EU’s sanktioner mod Syrien.

Halvandet år tidligere – i februar 2017 - politianmeldte Erhvervsstyrelsen Dan-Bunkering for muligt brud på EU’s jetbrændstof-forbud. Samme måned valgte SØIK at sende sagen videre til Fyns Politi.

Dan-Bunkering afviser brud på EU-sanktioner

Dan-Bunkering er ikke sigtet eller tiltalt i sagen og har afvist over for DR, at virksomheden har overtrådt EU’s Syrien-sanktioner.

Ifølge DR’s oplysninger har Dan-Bunkering blandt andet fået betaling for at overføre jetbrændstof til russiske tankskibe, som derefter har sejlet det til en regimekontrolleret havn i Syrien.

Overførslerne skete på åbent hav, og betalingerne kom fra en kunde, som repræsenterede russisk militær.

Dan-Bunkering har erkendt at have leveret brændstof til de russiske tankskibe, men i en mail til DR har virksomhedens advokat skrevet, at ingen af Dan-Bunkerings leveringsdokumenter havde angivet Syrien som ende-destination.

Virksomheden ønsker ikke at oplyse til DR, hvilke leveringsdokumenter de henviser til, eller hvilke destinationer der stod på dokumenterne.