Danske Bank spærrer Roj-tv's konti

Roj TV kritiserer Danske Bank for at blande sig i terrorsag ved at spærre tv-stationens konti i banken.

ROJ TV blev i byretten fundet skyldig i at have fremmet terror ved at bringe propaganda-agtigt fjernsyn for oprørsbevægelsen PKK.

Danske Bank har besluttet at spærre den kurdiske tv-station Roj TV's konti i banken.

Beslutningen kommer, efter at Københavns Byret i januar dømte Roj TV for at støtte kurdiske PKK, der kæmper for en selvstændig kurdisk stat, men står på terrorlisten i blandt andet EU og USA.

- Da banken ønsker at sikre sig mod utilsigtet at understøtte pengestrømme, som kunne opfattes som medvirken til terrorisme, har vi set os nødsaget til at spærre Deres konti, hedder det i enslydende kortfattede breve fra Danske Bank til de to selskaber bag Roj TV.

- Der kan herefter ikke disponeres over kontiene ved indsættelse eller hævning af beløb. Spærringen vil blive opretholdt indtil videre.

Fundet skyldig i at fremme terror

Roj TV har anket dommen til Østre Landsret og tv-stationen kritiserer i sit nyhedsbrev Danske Bank for med beslutningen, hvorved "banken efter vor mening blander sig i den verserende sag og uafsluttede sag".

- Formålet hermed kan kun være at afskære Roj TV fra at drive virksomhed, skriver tv-stationen i nyhedsbrevet.

De to selskaber bag tv-stationen blev af byretten hver straffet med 40 dagbøder á 65.000 kroner - altså bøder på 2,6 millioner kroner til hver.

ROJ TV er fundet skyldig i at have fremmet terror ved at bringe propaganda-agtigt fjernsyn for oprørsbevægelsen PKK, som er ansvarlig for en række bombeangreb også på civile.

Dommen har samtidig fået Radio- og tv-nævnet til at indlede en undersøgelse af Roj TV, der kan ende med at den terrordømte kurdiske tv-stations sendetilladelse bliver inddraget.