Danske børn har sprogkvaler

1 ud af 10 københavnske børnehavebørn, der har store sprogproblemer, er etnisk danske.

1 ud af 10 københavnske børnehavebørn, der har store sprogproblemer, er etnisk danske. (© colourbox)

Det er ikke kun tosprogede børn, der kæmper med det danske sprog. Også pæredanske børn har det svært, viser en ny undersøgelse fra Københavns Kommune.

1.100 københavnske femårige børnehavebørn er blevet sprogvurderet af pædagogerne. 655 af dem havde så store sprogvanskeligheder, at kommunen vurderede, der var behov for at sætte ind.
10 procent af de børn var etnisk danske, skriver Politiken.

Overrasker

Tallene overrasker børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S).

- Jeg havde regnet med, at problemet især handlede om børn i udsatte boligområder. Men vi kan nu se, at der findes sprogsvage på Østerbro. De har også behov for hjælp, siger hun til Politiken.

Sprogproblemerne kan blandt andet være et begrænset ordforråd, svært ved at fortælle sammenhængende historier og problemer med at skelne ord fra hinanden.

Bekymrende

Tallene bekymrer professor Dorthe Bleses, der er leder af Center for Børnesprog på Syddansk Universitet.

- Der er en stor sammenhæng mellem, hvordan børn klarer sig sprogligt, og hvordan de klarer sig i skolen, siger forskeren til Politiken.

Forældres ansvar

Talepædagog i Københavns Kommune Marianne Bro er enig. En af de ting, der giver dårlige forudsætninger, er en travl hverdag i hjemmet, fortæller hun.

- Mange forældre taler meget til deres barn. Men det er jo forældrene, der skal give deres barn sproget. Det er vigtigt, at man som forælder giver sig tid til at tale om de små ting, der optager barnet. Det er bare de færreste forældre, der har tiden, siger Marianne Bro til Politiken.