Danske fængsler lever ikke op til anbefalinger fra Europarådets torturkomité

Flere danske fængsler sætter lige nu to indsatte på enkeltmandsceller.

Flere danske fængsler lever lige nu ikke op til anbefalinger fra Europarådets torturkomité.

Det er størrelsen på cellerne, der er markant mindre, end komiteen mener er forsvarligt.

Kriminalforsorgen har på en tilfældig dag i september optalt, på hvor mange enkeltmandsceller i de danske fængsler der bor to indsatte.

Optællingen viser, at der denne dag boede to personer i 67 celler, som er beregnet til én person.

De mindste celler er syv kvadratmeter, og det er tre kvadratmeter mindre, end den anerkendte torturkomité anbefaler, hvis der altså er indkvarteret to personer.

- At være spærret inde kan påvirke psyken kraftigt. Om det så er bedre, at man er to, afhænger af, hvilket forhold man har. Men min forestilling er, at det kan gøre det værre at være to, siger Jens Modvig, der er læge og afdelingsleder i Dignity, Dansk Institut mod Tortur.

Flere fængselsbetjente oplyser til DR, at to indsatte på enmandsceller ikke bare sker på enkelte dage, men godt kan vare flere uger.

Pladsmangel giver ubehag

I Danmark er der ikke nogen lovgivning om, hvor mange kvadratmeter en indsat skal have til rådighed.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tager med jævne mellemrum stilling til cellestørrelser, men det beror på meget konkrete, individuelle sager, hvor man tager stilling til en lang række andre afsoningsforhold.

Helt tydelige er anbefalingerne fra Europarådets Torturkomité, og dem bør Danmark leve op til, mener Peter Vedel Kessing fra Institut for Menneskerettigheder.

- Det er god fængselspraksis, og der er international enighed om, at man som indsat skal have minimumsplads. Det kan i værste fald være en umenneskelig behandling at sidde med meget lidt plads i en periode, siger han.

DR har været i kontakt med en række medarbejdere i de danske arresthuse for at få oplyst, om man opsætter køjesenge på de mindste celler, når der skal sove to personer. Typen er seng fortæller, hvor meget plads der ellers er på cellen.

Flere steder har man sat to almindelige senge på 90x200 cm. ind på celler, der er ned til syv kvadratmeter. Det betyder ifølge flere fængselsbetjente, at det kan være svært eksempelvis at komme hen til et vindue for at åbne det.

- Det har en betydning om det er køjesenge eller om det er senge, som står på gulvet. Vi ved jo alle sammen, at det kan være ubehageligt at opholde sig meget længe i et meget lille rum, siger Jens Modvig.

Flere indsatte i fængslerne

Hos Kriminalforsorgen, der driver landets fængsler og arresthuse, anerkender direktør Thorkild Fogde, at situationen ikke er optimal for de indsatte.

- Vi vil som udgangspunkt gerne leve op til alle internationale anbefalinger, men når man har med arrestanter at gøre, så kan der i perioder med spidsbelastning være brug for dobbeltbelæg, siger han.

Kriminalforsorgen har de senere år oplevet øget pres på fængslerne og arresthusene. Siden januar 2019 har der været for mange indsatte til cellerne, svarende til en belægningsprocent på over 100 flere steder.

Ifølge Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, er det derfor uundgåeligt, at der vil være to indsatte på enkeltmandsceller.

- Vi kommer ikke uden om, at i en periode, hvor der er pres på systemet, der kan man ikke helt undgå det. Det sker i et meget begrænset omfang, og det må de indsatte leve med, siger han.

Anbefalinger fra Europarådets torturkomité:

  • Ifølge Europarådets Torturkomité (CPT) skal indsatte i en dobbeltcelle have mindst 4 kvm. personlig plads. Det er minimumsstandarder.

  • Siden 2015 har torturkomitéen anbefalet, at dobbeltceller er på mindst 10 kvm.

  • Anbefalingerne er ikke retligt bindende, men fra dansk side bestræber man sig generelt på at overholde internationale retningslinjer for behandling af indsatte.

  • Kilde: Institut for Menneskerettigheder