Danske Filminstruktører: Sexchikane udtryk for magtmisbrug

Filmbranchen skal nu se på, hvordan man kan komme problemerne med krænkende adfærd og chikane til livs.

Formand for Danske Filminstruktører Christina Rosendahl kalder Politikens undersøgelse trist og oprivende. Hun understreger, at det er godt, det kommer frem nu, så filmbranchen kan gøre noget ved problemet. (Foto: Claus bech © Scanpix)

En kvinde, der får stukket en hånd op under blusen af sin chef. En anden kvinde, der vågner i sin hotelseng med en tyve år ældre instruktør oven på sig. Og en tredje, der dagligt chikaneres med telefonopkald og beskeder fra en producer, efter hun havde afvist ham.

Sådan lyder nogle eksempler på krænkelser i den rundspørge, som Politiken har lavet blandt kvindelige medlemmer i Dansk Skuespillerforbund. Kvinderne er blevet spurgt, om de har oplevet krænkende adfærd og overgreb fra overordnede. Her svarer to ud af tre af de medlemmer, der har besvaret undersøgelsen, at de er blevet krænket.

Det bekymrer Christina Rosendahl, som kalder resultatet af undersøgelsen 'helt vildt trist og meget oprivende'. Hun er formand for Danske Filminstruktører, og det er dermed blandt andet hendes medlemmer, der står bag den chikane og den krænkende adfærd, som de kvindelige skuespillere i undersøgelsen beskriver.

- Det er virkelig godt, det kommer frem nu, så vi kan få gjort noget ved det, for det her er ikke en branche, nogen af os vil have, siger Christina Rosendahl og peger på, at det blandt andet er magtforholdene i branchen, der er et problem.

- Det her er et udtryk for et magtmisbrug, mere end det er udtryk for noget seksuelt. Og det foregår jo i alle brancher - men filmbranchen er lidt speciel, fordi den er meget højspændt og risikofyldt, siger hun.

Faret vild i det moralske kompas

378 kvinder har besvaret spørgeskemaet, der er sendt ud til 949. Det svarer til 33 procent af skuespillerforbundets kvindelige medlemmer. 241 af de 378 kvinder - altså 64 procent - svarer, at de inden for de seneste 10 år har oplevet chikane eller krænkende adfærd fra en overordnet.

Det overrasker Christina Rosendahl.

- Det virker, som om vi ikke været gode nok til at flage et kodeks for, hvordan vi gerne vil have en filmbranche og sætte nogle politikker for, hvordan man skal gå på arbejde. Det tyder på, at der er nogen, der ikke har opfattet, at sådan nogle kodekser også gælder i vores branche, siger hun og uddyber:

- Noget af det, vi gør meget i filmbranchen, er at beskrive menneskets skyggesider, både når vi skriver manuskripter, når vi skal instruere, og når vi skal formidle udadtil. Det virker til, at nogen er faret lidt vild i det moralske kompas, siger formanden.

Fælles krisemøde

Det betyder, at alle branchens parter i nærmeste fremtid afholder krisemøde i fællesskab og ser på, hvordan man kan komme problemerne med krænkende adfærd og chikane til livs.

Og her er det vigtigt, at der ikke bare bliver udpeget en række syndebukke, forklarer Christina Rosendahl.

- Det vigtigste er, at vi ikke begynder at udråbe en hel masse som skyldnere og så bare fjerner dem. Vi er nødt til at sætte os ned hele branchen og tage en samtale med hinanden om, hvordan vi får defineret vores filmbranche, og at vi bliver meget mere tydelige i, hvad for nogle vilkår, vi vil have, man skal møde, når man træder ind i branchen, siger hun.

Kræver politisk handling

Nanna Frank Rasmussen, som er filmanmelder og formand for Danske Filmkritikere, er enig i, at der er behov for klarere retningslinjer i filmbranchen, som hun kalder 'inficeret med en overgrebs- og krænkelseskultur'.

- Det handler om, både Producentforeningen, Dansk Filminstitut, Danske Filminstruktører og andre parter går ud og tager afstand og sørger for, at der kommer nogle code of condutcs på de danske filmset, så vi sikrer os, at det her aldrig nogensinde gentager sig, siger hun.

Samtidig understreger Nanna Frank Rasmussen, at problemets omfang kræver, at det bliver taget seriøst fra øverste politiske hold. Derfor er hun glad for, at kulturminister Mette Bock går ind i sagen. Nanna Frank Rasmussen så gerne, at ministeren indkaldte de relevante parter til samtale om, hvordan der kan sættes en stopper for problemerne, og at der bliver sendt et klart signal om, at det ikke er en adfærd, man accepterer på danske arbejdspladser.

- Det er så vigtigt, at man fra politisk side tager det alvorligt – at dem, som har magten til at ændre forholdene, tager et ansvar nu. Vi har været meget lang tid om at acceptere det her som et reelt problem i Danmark, siger hun.

Facebook
Twitter