Danske industrigiganter: Nye dagpengeregler hæmmer lysten til karrieren i udlandet

Lovforslag om opholdskrav for ret til dagpenge kan påvirke rekruttering negativt hos børs-giganter.

Attraktive og fleksible rammevilkår er vigtige, når en global koncern som Mærsk skal tiltrække internationale talenter til Danmark. (Foto: Mike Blake © Scanpix)

Regeringens lovforslag om et opholdskrav for ret til dagpenge vækker skepsis hos en række af de største, danske industrikoncerner.

Nye regler betyder, at man for fremtiden skal have opholdt sig i Danmark eller i et andet EU-land i mindst syv ud af de seneste otte år for at få dagpenge.

Det kan hæmme lysten til at arbejde nogle år i udlandet og få international erfaring, da det senere kan være en forhindring for at få dagpenge i Danmark, lyder det.

Hos landets absolut største virksomhed målt på omsætning - A.P. Møller-Mærsk A/S - holder man nøje øje med, hvordan lovforslaget vil påvirke muligheden for at rekruttere de bedste talenter til Danmark.

Ingeniørvirksomheden FLSmidth & Co. A/S mener, at lovforslaget sender et problematisk signal, der i sidste ende kan betyde, at virksomheden må ansætte udenlandske kandidater frem for danske, fordi de mangler international erfaring.

Det viser en rundspørge blandt en række af selskaberne i aktiemarkedets superliga, C20, der tæller de mest handlede og lettest omsættelige aktier på børsen.

Dermed er flere af de største selskaber på linje med fagbevægelsen. LO og FTF har tidligere, på vegne af halvanden million lønmodtagere, frarådet regeringen at indføre et opholdskrav til gengæld for dagpenge.

- Alle lønmodtagere, som overvejer et udlandsophold, vil opleve at miste lidt af trygheden og værdien ved at være forsikret i dagpengesystemet. Det er skadeligt for den danske arbejdsmodel, skriver LO og FTF i sit høringssvar til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Dansk Folkeparti sikrer sammen med regeringspartierne flertal for lovforslaget, der fra årsskiftet indfører et såkaldt opholdskrav for retten til dagpenge. For at kunne modtage arbejdsløsheds-, syge- eller barselsdagpenge, skal man i syv ud af de seneste otte år have opholdt sig i Danmark eller et andet EU eller EØS-land.

I en skriftlig kommentar slår beskæftigelsesministeren fast, at han fortsat finder opholdskravet rimeligt.

- Vi lytter selvfølgelig til virksomhederne. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi ikke ønsker at lægge unødige hindringer i vejen for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Danmark, tilskynde til at tage en uddannelse og sikre et velfungerende arbejdsmarked, skriver Troels Lund Poulsen (V), der nævner, at opholdskravet undtager visse personer, blandt andet ansatte ved danske virksomheder og ombord på danske skibe.

FLSmidth & Co. A/S

Ingeniørkoncernen FLSmidth & Co. A/S har omkring 50.000 ansatte. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

- Det største problem i forslaget er nok det signal, der sendes om at ‘ophold i udlandet er en dårlig ide, hvis du arbejder for andre end Danmark’. Som lovforslaget ligger nu oplever vi, at det vil øge usikkerheden og bekymringen for at rejse ud og arbejde blandt vores danske medarbejdere.

- Det vil derfor mindske den eksponering, danskere får til verden og derfor mindske vores muligheder for at finde folk med den rette baggrund, det vil sige den rette tilgang eller forståelse, da færre vil have en dansk baggrund kombineret med international erfaring.

- Derfor vil det mindske vore muligheder for at sende folk ud eller udstationere dem og derved øges sandsynligheden for, at vi fremover må rekruttere mere internationalt erfarne medarbejdere med udgangspunkt i andre lande end Danmark.

(Besvaret af: Carsten Riisberg Lund, Senior Vice President, Regional President of Europe, Russia and North Africa)

A.P. Møller-Mærsk A/S

Med 88.000 ansatte indenfor transport, energi og logistik er A.P. Møller - Mærsk A/S blandt landets største virksomheder. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

- Mærsk opererer i mere end 120 lande og beskæftiger en global arbejdsstyrke. Attraktive og fleksible rammevilkår er vigtigt med henblik på at udstationere ansatte i udlandet såvel som at tiltrække internationalt talent til Danmark. Selv om vi ikke har et stort antal danskere ansat på lokale kontrakter i udlandet, så er vi nu i færd med at bedømme lovforslagets påvirkning.

(Besvaret af: Lejla Charif på vegne af A.P. Møller-Mærsk A/S)

DSV A/S

Transport- og logistikkoncernen DSV A/S har omkring 45.000 ansatte. (Foto: Simon Skipper © Scanpix)

- Vi ser ikke umiddelbart, at det vil gøre det sværere at tiltrække attraktiv arbejdskraft til Danmark. Udenlandske medarbejdere kender ikke umiddelbart det danske dagpengesystem og er sikkert heller ikke vant til et lignende system hjemmefra.

- Omvendt vil det nok i nogen grad hæmme lysten hos dansk arbejdskraft til at styrke karrieren udenlands. I hvert fald vil det være med en bevidsthed om, at der ikke er noget sikkerhedsnet at komme tilbage til.

- DSV benytter sig i høj grad af lokale ansættelseskontrakter uden for Danmark, men vi kan ikke umiddelbart vurdere, om den nye lov vil medføre en administrativ byrde.

(Besvaret af: Tina Hindsbo, Head of Corporate Communication)

ISS A/S

Den globale service-, rengørings- og faciliteringskoncern ISS A/S har 488.000 ansatte. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

- Nej, så vidt vi kan vurdere, så vil loven ikke ramme medarbejderes lyst til udstationering. Dertil vurderer vi, at lovgivningen ikke på nuværende tidspunkt vil mindske vores mulighed for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft.

- Størstedelen af vores udstationerede forbliver på danske kontrakter når de udsendes, hvorfor vi ikke forventer at dette vil have en stor effekt rent administrativt. I øvrigt følger det af lovforslaget, at medarbejdere der ansættes på lokale vilkår i et af vore udenlandske datterselskaber ikke vil blive berørt i forhold til optjeningskrav.

(Besvaret af: Kasper Ortvald Larsen - Group Communications)

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk