Danske læger lod tyske flygtninge dø

Flere tusinde tyske flygtninge døde lige før og efter befrielsen i 1945, fordi danske læger ikke ville behandle dem. Det siger overlæge Kirsten Lylloff, der har studeret arkivmateriale hos Dansk Røde Kors og i Sundhedsstyrelsen.

Flere tusinde tyske flygtninge, ikke mindst børn, døde lige førog efter befrielsen i 1945, fordi danske læger ikke ville behandledem.

Det siger overlæge Kirsten Lylloff, der studerer historie vedÅbent Universitet, til Politiken.

I 1945 døde 13.500 tyske flygtninge i Danmark. 7000 af dem varbørn. De fleste kunne nemt være behandlet, men de danske lægerville ikke, fordi de mente, at det ville skade forholdet til deallierede.

Hos Røde Kors var opfattelsen, at man ville miste befolkningenstillid og tilslutning, hvis man hjalp tyskerne.

Tyskerne flygtede i panik for de fremrykkende russiske hære iskibe over Østersøen. Da flygtningene kom hertil var det den tyskewehrmacht, der havde ansvaret for dem. Flygtningene blevnødtørftigt indkvarteret på skoler o. lign. Da tyskerne bad omhjælp til at redde de mange flygtninge, sagde både Røde Kors ogLægeforeningen nej.

Flygtningene døde blandt andet af mave- og tarminfektioner,væskemangel, underernæring og af skarlagensfeber.

- Det rystede mig dybt, da jeg indså, at det især var børn, derdøde. Jeg forstår og accepterer, at danskerne så tyskerne somfjender, men hvordan kan små børn være fjender, siger KirstenLylloff..

Rapporten "Kan lægeløftet gradbøjes?", der offentliggøres inæste måned, bygger på arkivmateriale fra bl.a. Dansk Røde Kors,Sundhedsstyrelsen og Den Almindleige Danske Lægeforening. Storedele af materialet er ikke tidligere blevet gransket afhistorikere.

Et flertal i Den Danske Lægeforening besluttede i marts 1945, atman ikke ville hjælpe flygtningene. Det var Foreningen af YngreLæger, der pressede på for at få den beslutning igennem.

Formanden for den Danske Lægeforening, Torben Pedersen, sigertil Radioavisen, at lægeløftet blev brudt, da danske læger undlodat hjælpe tyske flygtninge.

- De unge lægers holdning skal ses i lyset af, at mange af demhavde mistet venner og kolleger, der for eksempel var faldet imodstandskampen, siger formand for Lægeforeningen, TorbenPedersen.

- Men der er ingen gode undskyldninger for det, vores foreningbesluttede dengang. Det er rystende, hvad der er sket, sigerhan.

Facebook
Twitter