Danske landmænd slipper for EU-bøder

Regeringen ændrer reglerne for modregning i EU-støtten, så mange hundrede landmænd fremover slipper for at blive trukket i EU-støtte, når de bryder loven. Grotesk af forgylde lovbrydere, siger Enhedslisten.

Landmænd kan se frem til færre bøder. (© Colourbox)

Mange hundrede landmænd kan fremover overtræde reglerne om dyrevelfærd og miljø uden at blive trukket i EU-støtte.

Regeringen har nemlig i sin vækstplan ændret reglerne, så mindst halvdelen af de landmænd, der nu trækkes i EU-støtten som følge af lovovertrædelser, fremover vil slippe for træk i støtten.

Det oplyser Fødevareministeriets pressechef Tasja Parize til DR Nyheder.

Mindst 650 landmænd slipper for træk i støtten

I 2012 blev 1.336 danske landmænd trukket i EU-støtten, fordi de ikke overholdt reglerne.

Tallet for 2013 foreligger ikke endnu, men med udgangspunkt i 2012-tallet vil mindst 650 danske landmænd, der tidligere blev trukket i EU-støtten for deres lovovertrædelser, fremover skulle nøjes med at betale den forholdsvis lille nationale bøde, som overtrædelserne typisk udløser.

Landbruget er tilfreds

Landbrug & Fødevarer har i flere år arbejdet på at slippe for at blive trukket i EU-støtte, så organisationen er yderst tilfreds med regeringens planer.

-Vi er glade for at man i forbindelse med Vækstplan Fødevarer har besluttet at centralisere KO-kontrollen så danske landmænd ikke længere skal straffes to gange for den samme overtrædelse, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Lone Saaby til DR Nyheder.

Og mens fødevareministeriet altså vurderer, at halvdelen af landmændene i fremtiden vil slippe for træk i EU-støtten, så vurderer landbrugets organisation Landbrug & Fødevarer på side 5 i dette notat, at 70-80 % af lovbryderne fremover vil slippe.

Enhedslisten: Grotesk at forgylde lovbrydere

Enhedslistens Per Clausen mener, at regeringen sender et helt forkert signal ved at lade landmænd slippe for træk i EU-støtten.

-Normalt forsøger vi at komme de brådne kar i landbruget til livs, men her forgylder man udelukkende dem, der bryder loven. Det har ikke meget med vækst at gøre, for det er udelukkende en hjælpende hånd til landmænd, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne, siger Per Clausen til DR Nyheder.

Fødevareministeren skal i åbent samråd om KO-kontrollen på onsdag, og her vil Enhedslisten spørge, om det er rimeligt at lempe reglerne for dem, der ikke overholder loven.

Kun kontroller fra NaturErhverv udløser træk i støttenCentraliseringen af KO-kontrollen gennemføres ved, at kun overtrædelser af reglerne, der afsløres ved NaturErhvers årlige kontrol af 1% af landbrugene, vil udløse træk i EU-støtten.

I dag udløser også overtrædelser, der opdages ved kommunernes og fødevarestyrelsens mange tusinder kontrolbesøg, træk i støtten.

KO - eller krydsoverensstemmelse - er EU`s system til at straffe lovbrydere, der modtager EU-støtte. Princippet er, at hvis en modtager af EU-landbrugsstøtte bryder en eller flere af de 124 regler, der er omfattet af krydsoverensstemmelse, så sker der en modregning i støtten.

Danmark straffer ikke hårdere end sammenlignelige lande

Landbrug & Fødevarer har i årevis påstået, at danske landmænd trækkes mere i EU-støtten end landmænd i lande, som vi normalt sammenligner os med.

Men i 2013 fik NaturErhvervsstyrelsen og Fødevarestyrelsen lavet denne rapport, der konkluderer, at danske landmænd i gennemsnit ikke straffes hårdere end landmænd i Sverige, Tyskland og Holland.

I rapporten konkluderes det blandt andet:

-Den danske bedømmelse af KO-overtrædelser på dyrevelfærdsområdet er ikke hverken strengere eller lempeligere end i de sammenlignede medlemsstater, og de danske besætningsejere er ikke væsentligt hårdere påvirket af niveauet og omfanget af støttenedsættelser end besætningsejere i de tre sammenlignede lande. Med den nye centralisering af KO-kontrollen vil danske landmænd i fremtiden efter alt at dømme blive straffet væsentligt mildere end landmænd i vore nabolande.