Myndigheder har været under vandet for at undersøge gas-sabotage

Forsvarets dykkerfartøj har været i området sydøst for Bornholm i løbet af den seneste uge. I Sverige har myndighederne beslaglagt materiale.

De danske militærfartøjer Søløven og Saltholm i Rønne Havn i dag. (Foto: Signe Iversen)

Danske myndigheder har lavet de første inspektioner på bunden af Østersøen sydøst for Bornholm, hvor der sidste uge blev sprængt hul på gasledningen Nord Stream 2.

Det erfarer DR Nyheder.

Det er uvist, hvornår og hvordan disse undersøgelser blev gennemført.

Forsvarets dykker- og minerydningsfartøjer Søløven og Saltholm har været i området sydøst for Bornholm og tæt ved gerningsstedet i løbet af den seneste uge.

Begge fartøjer har specialudstyr ombord, der kan bruges til undersøgelser under vandet.

Ifølge DR's reporter på Bornholm ligger de begge nu i Rønne Havn.

Gasledningen Nord Stream 1 blev også ramt af sprængning. Der er i alt fire huller på ledningerne, og myndighederne formoder, at sprængningerne skete bevidst.

Sverige har afsluttet undersøgelse af gerningssted

Den formodede sabotage skete i internationalt farvand i et område, hvor både Danmark og Sverige har suveræne rettigheder i forhold til fiskeri, miljø og udvinding af olie.

Samtidig går gasledningen til Tyskland.

Derfor efterforsker Københavns Politi i samarbejde med blandt andet svenske og tyske myndigheder sagen. I det samarbejde har man nedsat et fælles internationalt efterforskningshold - et såkaldt 'joint investigation team'.

I Sverige har anklagemyndigheden meddelt, at svenske myndigheder nu er færdige med at undersøge det svenske gerningssted.

I en pressemeddelelse konstaterer anklagemyndigheden, at der er sket sprængninger, som har medført omfattende skader på gasledningerne.

Undersøgelserne har forstærket mistanken om 'grov sabotage', og myndighederne har sågar beslaglagt materiale.

- Vi har gjort beslag på gerningsstedet og disse skal nu undersøges, oplyser kammeranklager Mats Ljungvist.

Han kan dog ikke oplyse mere om selve beslaglæggelserne i sagen. Det skyldes, at efterforskningen er hemmelighedsstemplet.

Denne undervandsdrone er blevet spottet i Rønne Havn allerede sidste uge. Ifølge eksperter er droner som denne noget af det første, man kan sende ind for at undersøge gaslæk.

Eksperter må ikke udtale sig

Det var flere dage efter eksplosionerne på havbunden umuligt at nærme sig de lækkede rør på grund af gassen.

Men siden gastrykket i weekendens løb aftog og udstrømningen stoppede, er det nu muligt at arbejde tæt ved gerningsstederne.

Den formodede sabotage skete i internationalt farvand i et område, hvor både Danmark og Sverige har nogle suveræne rettigheder i forhold til fiskeri, miljø og udvinding af olie.

Mandag kom det frem, at Forsvarskommandoen har besluttet, at Forsvarsakademiets eksperter ikke må udtale sig om begivenhederne i Østersøen på grund af operationssikkerhed.

Samme dag besluttede Anklagemyndigheden i Sverige at afspærre områderne ved Nord Stream-lækkene, da de betragtes som et gerningssted.

Den afspærring er nu ophævet, fordi undersøgelserne er færdige.

Heftig aktivitet på vandet

Der bliver i den grad patruljeret og overvåget fra svensk side i det afspærrede område i Østersøen, hvor den formodede sabotage på Nord Stream 1 og 2 skete.

hjemmesiden MarineTraffic.com, hvor man kan følge skibstrafik, er der heftig aktivitet i området omkring gerningsstederne.

Her patruljerer to svenske militærskibe, to skibe fra den svenske kystvagt, mens to fly tilhørende myndigheder cirkulerer over det afspærrede område.

Det er et område med en afstand på fem sømil (1 sømil = 1,852 kilometer) fra Nord Stream-lækagerne, der er blevet afspærret for at kunne efterforske.

Danmark har også to fregatter i området. Det er Esbern Snare og Absalon.

Københavns Politi har ingen kommentarer til DR's oplysninger.

Artikel er opdateret klokken 13.15 efter de svenske myndigheder nu har besluttet at ophæve afspærringerne i området ved Nord Stream 1 og 2.