Danske Patienter: 58 erstatningssager om meningitis er alvorligt

16 patienter er døde, og der er udbetalt knap 50 mio. kroner i erstatning i meningitis-fejlsager.

Hans (til venstre) og Mathias (til højre) døde begge af smitsom meningitis, efter at sundhedsvæsnet fejlede i behandlingen af dem. Nu kæmper drengenes forældre for, at fejlene ikke gentager sig. (Foto: PRIVAT © privat)

Det er alvorligt, når der siden 2000 har været 16 dødsfald og 58 erstatningsager, efter at patienter ikke i tide er blevet behandlet mod smitsom meningitis, mener Danske Patienter.

- Det er mange sager, siger direktør Morten Freil med henvisning til nye tal fra Patienterstatningen, som DR har fået aktindsigt i. De viser, at der siden 2000 samlet er udbetalt knap 50 millioner kroner i erstatning.

- Det er meget alvorligt, når der er så mange sager. Det tyder på, at man ikke i tilstrækkelig grad i sundhedsvæsenet lærer af de fejl, der bliver indberettet, siger han.

I 20 af de 58 erstatningssager om smitsom meningitis er patienterne børn. Seks af børnene døde efter fejlbehandling.

I de fleste af sagerne er fejlbehandlingen sket på hospitalet. I knap en tredjedel af sagerne er fejlen sket i ambulancen eller ved lægevagten.

Viden skal spredes - og bruges

Danske Patienter håber, at de nye oplysninger kan være med til, at man bliver endnu mere bevidst om at spotte symptomerne og får startet den rette behandling i tide.

- Vores klare opfordring er, at man i sundhedssystemet for alvor får fokus på at samle de indberetninger, der kommer, og får spredt den viden hele vejen ned i system. Men det er også afgørende, at man lokalt hos læger og sygehuse har musklerne og at ledelserne i højere grad prioriterer, at man samler erfaringerne op og får strammet procedurerne, siger Morten Freil.

Opsang til læger

DR's omtale af flere sager, hvor patienter er døde, efter at de ikke fik rettidig behandling for meningitis, har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at sende en opsang til landets sundhedspersonale.

- Det er bekymrende at se, at noget, der burde være basal viden hos læger, glipper, så unge mennesker, der teoretisk kunne være helbredt, dør af en sygdom, som principielt kan kureres med antibiotika, sagde overlæge Anette Lykke Petri, tilsynschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, tidligere i dag til DR.

FacebookTwitter