Danske Patienter om manglende samarbejde: Der opstår for mange fejl

Interesseorganisationen efterlyser, at regioner, kommuner og praktiserende læger sætter sig sammen og finder en løsning.

Når patienter møder nye behandlere i sundhedsvæsnet oplever hver anden, at der mangler koordination eller sammenhæng i deres behandlingsforløb. (© (c) DR)

Der opstår fejl i behandlingen, hvis sundhedsvæsnet ikke koordinerer behandlingen, når en patient i et behandlingsforløb skal igennem flere forskellige instanser.

Sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Patienter, efter en ny undersøgelse, som Trygfonden og Videnscenter Mandag Morgen står bag, viser, at næsten halvdelen af de patienter og pårørende, der har været igennem et tværgående behandlingsforløb, er utilfredse med sammenhængen eller koordinationen i behandlingen.

- Efter vores vurdering er overgangen mellem forskellige sektorer den største udfordring, vi har. Det er her, der opstår misforståelser og deciderede fejl, siger Camilla Hersom, der er formand for Danske Patienter.

Den manglende sammenhæng kan ifølge undersøgelsen optræde, når en patient skifter afdeling eller sygehus. Her svarer flere af patienterne og de pårørende, at de skal fortælle forfra om deres sygdomsforløb.

Det kan også ske, når en patient bliver henvist fra et hospital til genoptræning eller hjemmesygepleje i det kommunale regi.

- Man har skyklapper på i forhold til at tænke de forskellige led sammen, mener Camilla Hersom.

Ifølge hende opstår problemerne, fordi regionerne, kommunerne og de praktiserende læger ikke taler godt nok sammen.

- De tre elementer skal spille bedre sammen. Istedet for at have de tre forskellige siloer, der ikke arbejder tilstrækkeligt sammen, så skal patientforløbet være det afhængige på tværs. Og vi anbefaler, at man skaber en fælles organisering, siger Camilla Hersom og understreger, at ansvaret ligger hos alle parter.

Kort om undersøgelsen

  • - Undersøgelsen "Sundhedsvæsnet ifølge danskerne" er den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen.

  • - I undersøgelsen med i alt 6000 respondenter har 3.067 af dem været patienter eller pårørende i et tværgående behandlingsforløb.

  • - Af dem har 45 procent oplevet mangel på koordination og sammenhæng.

  • - 55 procent har ikke oplevet mangel på koordination og sammenhæng.

  • - Respondenterne er blevet spurgt om, hvor tilfredse de har været med sammenhængen i et forløb, der involverede flere dele af sundhedsvæsnet. På en skala fra 0 (meget utilfredsstillende) til 10 (meget tilfredsstillende) er gennemsnitskaraktereren 5,4.

  • - 28 procent giver samarbejdet en karakter på mellem 0 og 3.

  • Kilde: Undersøgelsen "Sundhedsvæsnet ifølge danskerne"