Danske Regioner varsler lockout af 70.000 ansatte

Flere patienter vil opleve, at deres behandlinger bliver udskudt, oplyser Danske Regioner.

Flere tusinde medarbejdere i regionerne kan blive berørt af lockouten. (Arkivfoto) (Foto: Reimar Juul © Scanpix)

Som konsekvens af at de faglige organisationer har bebudet strejker på afgørende områder i sundhedsvæsenet, varsler Danske Regioner nu lockout.

Op imod 70.000 regionalt ansatte kan blive berørt af en konflikt i regionerne.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Til DR Nyheder fortæller chefforhandler Anders Kühnau, der også er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, at det "er den eneste forsvarlige løsning for regionerne".

- Når strejken er meldt så voldsomt ud, og det reelt kan lamme vores sundhedsvæsen, er vi nødt til at lave det her modsvar. Der vil være mange patienter, der vil opleve, at deres behandlinger bliver udskudt, hvis vi kommer i en konfliktsituation. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at lande en aftale, så vi undgår en konflikt, siger han.

Akut behandling vil ikke blive berørt

Men selvom nogle patienter vil blive berørt, hvis det ender ud i et lockout, så er både akut syge og en række sårbare patientgrupper undtaget - blandt andet alle psykiatriske patienter og kræftpatienter.

Ifølge Anders Kühnau vil man gå i gang med at forhandle et nødberedskab, der skal sikre, at ingen patienter udsættes for livsfare.

- Vi vil ikke lade hverken trafikofre eller kræftpatienter i stikken. Der vil være personale, der tager hånd om alvorligt syge og tilskadekomne. Det håber jeg, at de faglige organisationer er enige med os i, siger Anders Kühnau.

Lockoutvarslet kommer, efter at der de seneste dage er blevet sendt konfliktvarsler ud for en række faggrupper på det kommunale område, hvor godt 10 procent af alle medarbejdere er blevet udtaget til at strejke.

Danske Regioner følger trop med innovationsminister Sophie Løhde (V), der tidligere i dag varslede en lockout for i alt 120.000 statsansatte gældende fra 10. april. Cirka 10.000 medarbejdere er ikke blevet varslet lockoutet, da de sidder i centrale eller vitale positioner, mens cirka 50.000 er tjenestemænd og hermed ikke må strejke eller lockoutes.