Danske soldater tilbage i Irak efter afhøring om trofæ-billeder

Syv danske soldater er tilbage i tjeneste, efter at auditørkorpset har afhørt dem om trofæ-billeder på deres mobiltelefoner.

Syv danske soldater har været hjemme til afhøring om såkaldte trofæ-billeder. Nu er flere tilbage i Irak. Auditørkorpset har ikke sigtet nogen. ARKIVFOTO 2007 af danske soldater i Irak. (Foto: Niels Ole Qvist/Scanpix 2015) (Foto: Niels Ole Qvist © Scanpix)

I begyndelsen af ugen kom det frem, at flere danske soldater var blevet kaldt hjem fra Irak til afhøring hos Forsvarets Auditørkorps.

Årsagen var, at der var blevet fundet såkaldte trofæ-billeder på soldaternes mobiltelefoner. Billeder af krigens ofre, som blandt andet viste et lig på køleren af en bil.

Alle syv danske soldater er nu blevet afhørt, og flere er allerede tilbage i tjeneste i Irak, oplyser Auditørkorpset til DR Nyheder.

I Irak har over 100 danske soldater til opgave at træne irakiske sikkerhedsstyrker.

Ingen sigtede soldater

Auditørkorpset fortæller, at afhøringerne skulle afdække, hvad der var sket i Irak i forbindelse med billederne - en form for fact-finding-afhøring.

- Det er vigtigt for mig at pointere, at ingen er sigtet for noget som helst, og der er ikke konkret mistanke om strafbare forhold, siger auditør Jan Mortensen.

Der er ikke mistanke om, at det er de danske soldater, som har taget billederne.

- Det ser ud til, at de danske soldater hverken har taget billederne eller været til stede, da de blev taget, siger Jan Mortensen.

I stedet er det auditørernes indtryk, at billederne er taget af soldater fra andre lande, hvorefter billederne er blevet overført til de danske soldaters mobiltelefoner. Hvorfor soldaterne har fået billederne, kan Auditørkorpset ikke sige noget om i dag.

Auditørkorpsets afhøringer har blandt andet skulle klarlægge, hvordan de danske soldater er kommet i besiddelse af billederne, og om alt er meldt videre via kommandovejene. Alt sammen for at klarlægge, om danske soldater har været med til at overtræde krigens love og været involveret i at tage billeder af krigens ofre.

Efterforskningen fortsætter

Nu skal auditørerne finde ud af, om alt billedmateriale er sendt hjem, og om der er brug for mere efterforskning. Derefter beslutter de, hvad der skal ske i sagen.

- Den her sag kan munde ud i mange ting, siger Jan Mortensen fra Forsvarets Auditørkorps.

Udfaldet kan vise, at alle krigens regler og reglerne for soldaternes brug af mobiltelefoner og andet teknik er blevet overholdt. Det kan også være, at auditørerne finder frem til, at der er tale om grov pligtforsømmelse. I yderste konsekvens kan sagen ende som en straffesag, hvis det viser sig, at soldaterne med vilje har overtrådt krigens regler, men det er der ikke grund til at tro, understreger auditørkorpset.

De syv soldater er organiseret under tre forskellige fagforeninger: Hærens Konstabel og Korporalforening, Centralorganisationen for Stampersonel og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Fagforeningerne har i flere tilfælde siddet med under afhøringerne.

  • Krigens regler:

  • Når Danmark sender soldater ud til verdens konflikter, skal de overholde en række internationale regler - den humanitære folkeret.

  • Den humanitære folkeret eller "krigens love", regulerer de stridende parters optræden under væbnede konflikter og yder beskyttelse til ofrene for konflikterne.

  • Den humanitære folkeret findes primært i to regelsæt:

  • Genève-konventionerne, der indeholder regler om beskyttelse af krigens ofre.

  • Haag-konventionerne, der regulerer de metoder og våben, der kan anvendes under en væbnet konflikt.

Facebook
Twitter