Danske unge bliver udsat for seksuelle overgreb på nettet - men ingen kender omfanget

Organisationer efterlyser statistik, og ordførere inddrager justitsministeren.

Piger henvender sig til organisationer som Red Barnet, fordi de er blevet udsat for et overgreb på nettet. Men ingen samler tal på, hvor stort omfanget af digitale overgreb er i Danmark.

Piger får delt nøgenbilleder mod deres vilje. Voksne groomer børn til at sende krænkende videoer af dem selv. Og senest har DR fortalt, hvordan ofre bliver afpresset på nettet til at filme, at de ydmyger eller mishandler sig selv.

Vi hører jævnligt om ofre, der er blevet udsat for digitale overgreb.

Men hverken organisationer, politiet eller andre myndigheder ved, hvor omfattende de digitale overgreb reelt er.

Sagsbehandlere hos politiet har mulighed for at markere sager med søgenøgler som sextortion, grooming, digitale sexkrænkelser og børneporno. Men det er ikke obligatorisk at bruge søgenøglerne. Det oplyser Rigspolitiet til DR.

Og det er et problem, lyder det fra organisationerne Digitalt Ansvar, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik.

- Vi befinder os i en situation, hvor vi famler lidt i blinde. Vi får henvendelser og forsøger ud fra det at få et billede af, hvor problemerne er henne, siger Ask Hesby Krogh.

Han er næstformand i Digitalt Ansvar, der repræsenterer aktører, som arbejder for at bekæmpe digitale krænkelser.

Ensartet registrering hos politiet

Landets politikredse bør ifølge Digitalt Ansvar bliver bedre til at registrere anmeldelser og sager om digitale overgreb, så der efterfølgende kan trækkes brugbart data om omfanget.

Politiet fører i øjeblikket ikke samlet statistik over, hvor mange der anmelder digitale overgreb til politiet.

Intet vandtæt program

DR har søgt aktindsigt hos alle landets 12 politikredse for at få at vide, hvor mange anmeldelser om sextortion, de forskellige politikredse har modtaget i årene 2017, 2018 og 2019.

Svarene viser, at politikredsene opgør anmeldelser om sextortion på flere forskellige måder og benytter søgenøglen ”sextortion” forskelligt.

Derfor er det ikke muligt ud fra svarene at give et landsdækkende overblik over, hvordan det går med udviklingen i antallet af anmeldelser om sextortion.

Flere politikredse skriver desuden i deres svar på DR’s anmodning om aktindsigt, at statistiske oplysninger trukket fra politiets sagsstyringssystem POLSAS har en vis usikkerhed, da POLSAS ikke er et egentligt statistiksystem.

Det bekræfter Claus Birkelyng, der er leder af Rigspolitiets center for cyberkriminalitet (NC3):

- Et helt vandtæt program, hvor man kan trække al statistik ud, det er POLSAS ikke.

Ville det være brugbart, hvis Rigspolitiets brug af søgenøgler var mere ensartet?

- Der går jo flere resurser til, hvis man skal sætte søgenøgler på. Vi har det formål, at vi skal forebygge og efterforske kriminalitet, og det er der, vi lægger vores kræfter, siger Claus Birkelyng.

Del af offerundersøgelse

Ud over bedre statistik over sager hos politiet, mener Digitalt Ansvar og organisationen Red Barnet, at der er behov for, at digitale krænkelser bliver en del af Justitsministeriets årlige, landsdækkende offerundersøgelser om kriminalitet i Danmark.

- Det er et forholdsvis nyt fænomen, og vi har virkelig brug for at finde ud af, hvad vi skal gøre ved det, siger Ask Hesby Krogh.

I Justitsministeriets offerundersøgelse deltager de adspurgte anonymt. Og anonymiteten er vigtig i forhold til at belyse omfanget af digitale krænkelser.

Det vurderer psykolog hos Red Barnet, Kuno Sørensen, der er i kontakt med ofre, som er blevet krænket på nettet.

- Vi får nogle henvendelser, politiet får nogle henvendelser, men der er faktisk desværre rigtig mange ofre, der ikke tør fortælle om det. Derfor er der et stort mørketal, som skal belyses, siger han.

Ordførere bakker op

Partier fra flere sider i folketingssalen bakker op om behovet for at sikre mere og bedre statistik om omfanget af digitale krænkelser.

Både SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre mener, at det er vigtigt, at landets politikredse er i stand til at registrere sager om digitale krænkelser ensartet, så det er muligt at trække brugbar statistik ud efterfølgende.

- Hvis politiet siger, at deres system ikke kan registrere de her digitale krænkelser, så er vi villige til at se på, hvordan vi kan føre politiet ind i en ny digital tidsalder, siger Radikale Venstres retsordfører, Kristian Heegaard.

Retsordfører hos Dansk Folkeparti Peter Skaarup vil drøfte politiets registrering med justitsminister Nick Hækkerup (S):

- Politiet skal registrere anmeldelserne mere præcist, så vi fra politisk side kan få et bedre overblik over omfanget, siger han.

Statistik som støtte

Både Venstre og SF vil også gå til justitsminister Nick Hækkerup og bede om, at omfanget af digitale krænkelser bliver belyst i Justitsministeriets årlige offerundersøgelse.

- Hvis vi politisk skal reagere på noget, er det vigtigt for os at have noget fagligt at støtte os op af. Derfor er det vigtigt for os at vide, hvor udbredt det her egentlig er. Det ved vi ikke i dag, siger Britt Bager (V), der er medlem af Folketingets retsudvalg.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk