Dansker vil have sin ret til cannabis afprøvet i FN

Danske patienter nægtes adgang til cannabis-baseret medicin. Det er et brud på menneskerettighederne, påpeger forsvars- og menneskeretsadvokat Poul Hauch Fenger.

Danske Marianne Højgaard Jensen er allergisk overfor morfin-baseret medicin. Derfor benytter hun sig af cannabis-baseret medicin, som hun godt kan tåle. (Foto: © Ronen Zvulun, Scanpix)

Marianne Højgaard Jensen døjer med konstante smerter på grund af en sjælden nervesygdom og er allergisk overfor morfin-baseret medicin. Derfor har hun eksperimenteret med cannabis, og det har vist sig at være det bedste smertestillende middel for hende.

Men behandling med cannabis er ulovligt i Danmark. Derfor kommer hendes sag nu til at ende i FN's Menneskerettighedskomité.

- Jeg optræder som kriminel, når jeg benytter cannabis-baseret medicin. Det handler ikke om at være handikappet, men om at være syg. Uanset diagnose eller sygdomsstadie, så har vi ret til et frit valg. På baggrund af dette sender jeg sagen til FN’s Menneskerettighedskomité.

- For min egen skyld og for tusindvis af andre mennesker i Danmark og andre lande, der også er i et uacceptabelt, moralsk og menneskeligt 'no man's land', lyder det fra Marianne Højgaard Jensen i en pressemeddelelse.

Sagen føres af forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger, som mener, det er i strid med menneskerettighederne, at en person som Marianne Højgaard Jensen ikke lovligt kan få adgang til det præparat, der er brugbart for hende.

Han henviser til FN's konvention om civile og politiske rettigheder, FN’s handicapkonvention og i et vist omfang også om FN’s torturkonvention.

- I FN’s handicapkonvention står der, at ingen må underkastes umenneskelig eller nedværdigende behandling. I særdeleshed må ingen uden sit frit afgivne samtykke underkastes medicinske eller videnskabelige eksperimenter. Som lovgivningen er nu, er det blandt andet denne beskyttelse, min klient ikke nyder godt af, siger Poul Hauch Fenger til DR Nyheder og fortsætter:

- At man som patient selv må være med til at bestemme, hvilken medicin man gerne vil bruge til at smertelindre, har en canadisk domstol i år givet en sagsøger medhold i i en lignende sag. Domstolen fandt, at Canada overtræder basale menneskerettigheder. Det har betydet, at Canada nu vil implementere en lovgivning, der giver adgang til, at man kan få cannabis-baseret medicin under de rette omstændigheder, siger Poul Hauch Fenger.

Poul Hauch Fenger vurderer, at sagen tidligst kommer for FN’s Menneskerettighedskomité om otte-ti måneder.

Hvis komitéen til den tid kommer med en anbefaling til fordel for Marianne Højgaard Jensen, mener han, at Danmark og andre lande er tvunget til at følge den.

- Hvis FN statuerer, at der er sket en krænkelse af menneskerettigheder, så er de stater, der har underskrevet FN’s konvention om civile og politiske rettigheder, efter min mening, forpligtet til at rette ind efter det, siger Poul Hauch Fenger.