Danskerne fik seks km nye regler i 2011

Siden begyndelsen af 1980?erne er mængden af nye regler, love og bekendtgørelser steget stødt år for år.

(Foto: © DR, DR)

Den danske bureaukrati-mølle maler flittigt.

Hvis man printer alle love, regler og cirkulærer ud, der trådte i kraft i 2011, lægger papirerne i forlængelse af hinanden og tager løbeskoene på, skal man ud på en distance på seks kilometer, før man passerer det sidste dokument.

Det skriver Ugebrevet A4.

Hvert af disse dokumenter på vejen afspejler nye regler, rammer og bekendtgørelser, der er produceret af embedsmænd og politikere, og som efterfølgende skal administreres af offentligt og privat ansatte.

Love, regler og cirkulærer

De seneste 30 år er der produceret ikke færre end 65.000 danske regler, cirkulærer, love og bekendtgørelser.

Sammenligner man med perioden på 140 år fra 1840 frem til 1981, blev der blot produceret godt 9000 love, regler og cirkulærer. Det viser en omfattende kortlægning foretaget af analysefirmaet Kaas & Mulvad og Ugebrevet A4 i retsinformationsdatabasen.

Trods adskillige tiltag fra udvalg og kommissioner, der har haft til formål at afbureaukratisere og regelforenkle, er omfanget af nye regler og bekendtgørelser steget stødt år for år siden begyndelsen af 1980’erne.

Seksdoblet siden 1990'erne

Siden begyndelsen af 1980’erne er der årligt vedtaget gennemsnitlig 2100 nye regler, love og cirkulærer. Og antallet af nye regler er blevet markant flere år for år. Produktionen af nye love var i 2011 seks gange større end i 1980.

Socialdemokraten Mogens Lykketoft havde i næsten otte år som finansminister under Poul Nyrup Rasmussens regering i 1990’erne ansvar for både en stor del af regelmøllens produktion, men også for initiativer til at stoppe den.

- Den her regelproduktion er en frygtelig selvforstærkende proces. Nogle gange kan man godt fristes til at brænde det hele af og begynde forfra. Det er måske i virkeligheden den eneste måde at bringe eksplosionen til ophør, siger Mogens Lykketoft, der i dag er formand for Folketinget.

/ritzau/