Danskerne holder fast i abortgrænsen

Fødselslægerne mener, at grænsen for abort skal hæves fra de nuværende 12 uger, men det er danskerne ikke enige i. Kun 26 procent vil være med til det.

Trods voldsom debat om, hvorvidt abortgrænsen skal hæves, mener 75 procent af danskerne, at grænsen på de 12 uger er god nok. (Foto: DR © DR)

Det Etiske Råd er i tvivl om et forslag fra fødselslægerne om at hæve grænsen for fri abort til 18 uger, men et flertal i befolkningen siger nej til ændringer.

Ifølge en Gallup-undersøgelse, som bygger på svar fra 1.149 voksne danskere, er der udbredt tilfredshed med den nuværende grænse på 12 uger.

QuickVote: Abortgrænsen

Grænsen blev lagt i 1970, da loven om fri abort blev indført i Danmark, og i dag 37 år senere er det kun hver fjerde dansker, nemlig 26 procent, der ønsker den flyttet til en 18-ugers grænse, skriver Berlingske Tidende.

Mere menneskeværd til fosteret

Undersøgelsens resultat glæder formanden for Det Centrale Handicapråd, Ester Larsen, der er tidligere formand for Folketingets udvalg vedrørende Etisk Råd.

- Man tillægger fostret stigende etisk værdi og menneskeværd i takt med, at ugerne går, og man anerkender, at fostret har et stigende behov for beskyttelse, siger Ester Larsen.

Fødselslægerne mener, at 12-ugers grænsen er problematisk, når man samtidig tilbyder de gravide kvinder at blive scannet i 13.-14. uge af graviditeten for at afsløre fostre med Downs syndrom.

Kvinder ønsker 12-ugers grænse

Hvis en kvinde på det grundlag ønsker at afbryde sit svangerskab, skal hun have lov af de såkaldte abortsamråd, og det finder fødselslægerne formynderisk.

Af Gallup-undersøgelsen fremgår, at kvinder i endnu højere grad end mænd forsvarer 12 ugers grænsen. 66 procent af de adspurgte kvinder vil bevare den, mens det gælder for 51 procent af mændene.

Sammenholder man danskernes holdning med deres politiske ståsted, falder de konservative vælgere uden for det fælles fodslag. Blandt konservative mener et flertal på 41 procent, at abortgrænsen bør hæves, mens 39 procent. vil beholde den nuværende grænse, og 19 procent. angiver at være i tvivl.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk