Database med reklameønsker er ok

Interessebank Danmark har vundet over forbrugerombudsmanden i en sag om, hvorvidt det er tilladt at sende reklamer til forbrugere, der er medlem af interessebanken, men som har takket nej til reklamer i følge CPR-registret.

Interessebank Danmark har vundet over forbrugerombudsmanden i ensag om, hvorvidt det er tilladt at sende reklamer til forbrugere,der er medlem af interessebanken, men som har takket nej tilreklamer i følge CPR-registret.

- Vi må konstatere, at vi har tabt på alle punkter, sigerfuldmægtig hos forbrugerombudsmanden, Peter Fogh Knudsen tilRitzau. Det var forbrugerombudsmanden der havde anlagt sagen sidstår, fordi han mente, at databasen var i strid medmarkedsføringsloven.

Database sælger navne og adresser

Interessebank Danmark er ejet af TDC og Post Danmark, og denkontakter forbrugere for at spørge til deres interesser. Hvis enforbruger for eksempel fortæller, at han interesserer sig forbiler, så sælger Interessebank Danmark hans navn og adresse til devirksomheder, der ønsker at sælge varer og tjenesteydelser indenfor denne kategori.

Stridspunktet har været om Interessebank Danmark måtte sendereklamer til personer, der er optaget databasen, men som via CPRregistret har meddelt, at de ikke ønsker at modtage reklamer. Medafgørelsen i dag er det slået fast, at det er tilladt.

180.000 borgere er medlem af Interessebank Danmark. Og cirka1000 virksomheder betaler for adgangen til navne og adresser i tremåneder ad gangen.

Facebook
Twitter