Datafejl kan have givet forkerte domme i syv år

Politi og anklagemyndighed skal gennemgå syv års retssager på grund af mulige fejl i teleoplysninger.

Teleoplysninger kan blandt andet kan sige noget om, hvor en tiltalt har befundet sig på et givet tidspunkt. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

I retssager er teleoplysninger ofte en vigtig del af bevisførelsen. De kan blandt andet kan sige noget om, hvor en tiltalt har befundet sig på et givet tidspunkt.

Men nu viser det sig, at de teleoplysninger, der siden 2012 har været fremlagt i retterne rundt om i landet, kan have været mangelfulde.

Det skriver Rigsadvokaten og Rigspolitiet i en orientering til Advokatrådet og Domstolsstyrelsen.

I forbindelse med brug af teleoplysninger indhenter politiet information fra de forskellige teleselskaber. Oplysningerne bliver så ændret i form, så de bliver overskuelige og indgår i sagen i et samlet og ensartet format.

Men nu har Rigspolitiet opdaget en fejl i det program, der konverterer oplysningerne fra de forskellige teleselskaber, så de kan sammenlignes.

Fejlen kan betyde, at politi, anklagere, forsvarere og retten ikke har fået alle de oplysninger, de burde, i flere straffesager.

- Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastslå, om systemfejlen - i yderste konsekvens - kan have haft betydning for efterforskningen og/eller vurderingen af beviserne i konkrete straffesager, hedder det i skrivelsen fra Rigsadvokaten.

Fejlen blev rettet den 8. marts i år. Men den menes at være opstået allerede i 2012.

Alle sager skal gennemgås

Rigsadvokaten og Rigspolitiet vil derfor nu gennemgå alle de sager, hvor fejlen kan være opstået.

I de sager, hvor der mangler oplysninger, vil forsvareren blive underrettet. Anklagemyndigheden vil så vurdere, om de skal genoptages.

- Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt præcist at vurdere opgavens omfang og kompleksitet. Derfor er det heller ikke muligt præcist at sige, hvornår gennemgangen vil være endeligt afsluttet, hedder det i skrivelsen.

Gennemgangen vil ske i en prioriteret rækkefølge. De sager, hvor personer i dag sidder frihedsberøvet, vil blive gennemgået først.

Rigsadvokaten opfordrer desuden forsvarsadvokater til at henvende sig, hvis de mener, at der sket fejl i sager, de kender til.

Det samme gør Advokatrådet.

- Anklagemyndigheden vil nu gennemgå alle relevante sager. Men vi opfordrer til, at forsvarsadvokaterne også selv er opmærksomme på eventuelle sager, hvor teleoplysninger kunne have haft betydning for sagens udfald.

- Det er klart, at det kan være en fordel, hvis en sag bliver direkte udpeget og dermed kan få en hurtigere sagsbehandling, udtaler Karoline Normann, der er formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg på Advokatsamfundets hjemmeside.

/ritzau/