De fleste grønlandske børn trives i Danmark

Grønlandske børn, der bor i Danmark, trives som danske børn. Kun de færreste af børnene taler grønlandsk.

Grønlandske børn, der bor i Danmark, trives lige så godt som jævnaldrende danske børn. De fleste betegnes som danske af deres forældre, og kun få taler grønlandsk.

Det viser en undersøgelse fra SFI, der for første gang har kigget på hvordan grønlandske børns vilkår og trivsel i Danmark.

Både i skolen og i fritiden, og når man ser på familiens ressourcer og problemer, ligner de grønlandske børn stort set de danske.

Ligner danske børn

I undersøgelsen bliver 639 børn, som alle er mellem tre og 14 år, sammenlignet med både danske børn i Danmark og grønlandske børn i Grønland. På alle de områder, hvor de bliver sammenlignet, ligner børnene mere de danske end de grønlandske jævnaldrende.

Børnene klarer sig bedre end de grønlandske børn i Grønland, hvad angår problemer i skolen, og relationer til kammeraterne.

65 procent af de grønlandske børn i Danmark betegnes som danske af deres mor. uanset, om mødrene selv er født og opvokset i det ene eller det andet land.

Taler ikke grønlandsk

69 procent af børnene taler slet ikke grønlandsk, og det undrer Else Christensen fra SFI, som har lavet undersøgelsen.

Forklaringen er formentlig, at de fleste børn i undersøgelsen har både en grønlandsk og en dansk forælder. De er derfor i lige så høj grad danske som grønlandske, og forældrene har så valgt, at de skal etablere sig som danskere, siger hun.

Undersøgelsen viser, at de børn, hvor begge forældre er grønlandske, har det lidt sværere. Flere forældre i den gruppe er desuden dårligt stillet med få ressourcer og mange personlige problemer.

Facebook
Twitter