De første værnepligtige kommer til Oksbøl-lejren i dag

pbp

Oksbøllejren modtager i dag for første gang nogensindeværnepligtige soldater. Lejren har hidtil kun været tjenestestedfor professionelle soldater, men det ændrer Forsvarsforliget nupå.

Formelt hører de soldaterne under Dragonregimentet i Holstedbro,men de skal aftjene hele deres værnepligt i Oksbøl.

De første 70 værnepligtige modtages i dag kl. 12 mens yderligere175 rekrutter følger 1. oktober, så der ialt vil være 250værnepligtige i Oksbøl.

- Det kommer til at betyde store ændringer, sigerlejrkommandant, oberstløjtnant Niels Krarup til DR Syd.

- Vi har ikke hidtil været indrettet på at soldater skulle boher så længe ad gangen. Derfor er der stadig en delfritidsfaciliteter der skal forbedres. Men vi mener at være klartil at modtage de værnepligtige så de får en anstændig tilværelsemens de er inde, siger lejrkommandanten.

Facebook
Twitter