De kongelige jagtmarker er mange millioner værd

Kongehuset har jagtret på kæmpestore statslige arealer, hvor de aldrig kommer. Der er mange millioner kroner i at leje det ud til almindelige jægere

Ved at leje de kongelige jagtarealer ud kunne staten få en stor millionindtægt, vurderer fagfolk. (Foto: Scanpix)

Staten kan hvert år tjene mellem 30 og 50 millioner kroner på at leje de statslige skove, som kongehuset har eneretten til, ud til jægere. Det vurderer fagfolk.

En ældgammel lov giver kongehuset eksklusiv jagtret i 214 statslige skove, der tilsammen fylder mere end Bornholm.

Men som DR's Undersøgende Databaseredaktion har afdækket, er de seneste fire års kongejagter foregået i de samme syv store statslige skove, der blot udgør 30 procent af de 64.000 hektar statslige skov, som kongehuset har jagtret på.

Nogle af landets bedste jagtmarker

Kongehuset har hidtil afvist at lade Naturstyrelsen udleje de mange skove, hvor kongehuset aldrig jager. Men et internt mødereferat afslører, at de kongelige nu er villige til at opgive en del af deres privilegier.

Referatet viser, at Naturstyrelsen nu skal lave en liste over, hvilke regale skove styrelsen kan leje ud.

- Jeg vil tro, at Naturstyrelsen kunne få mellem 30 og 40 millioner kroner ind i jagtleje for de arealer, som kongehuset har jagtretten på, siger biolog og passioneret jæger Søren Wium Andersen, der gennem flere år har kæmpet for, at kongearealerne skal overgå til folket.

- Jeg kan garantere, at der er masser af jægere, der hellere end gerne vil leje jagten i disse regale skove. Det er nogle af de bedste jagtmarker i landet, siger Christian Christensen, der er generalsekretær for Jægerforbundet af 2014.

Solgte jagter for 1,8 millioner på én dag

Naturstyrelsen udlejer allerede jagten til almindelige jægere på cirka 66.000 hektar statslig skov, og det indbringer styrelsens slunkne pengekasse langt over 20 millioner kroner om året.

- De regale skove kan give meget mere i leje, fordi mange af dem har kron- og dåvildt, og fordi mange ligger bynært. Det betyder meget for jægere, at de ikke skal køre så langt, siger Christian Christensen fra Jægerforbundet af 2014.

4. juni 2014 kl. 12 udbød Naturstyrelsen salg af 363 dagsjagter på sine arealer i Blåvandshuk og i Vestjylland. Samme aften var der solgt 336 dagsjagter til en samlet pris på 1.812.000 kroner.

336 jægere købte altså i løbet af få timer en dagsjagt til en gennemsnitspris af 5.000 kroner.

- Disse dagsjagter med kron- og dåvildt er vanvittig populære, og Naturstyrelsen kunne få rigtig mange penge ind ved at udleje kongearealerne, siger Christian Christensen.

Jægerforbundet: God ide at leje kongearealer ud

Danmarks Jægerforbund har over 90.000 jægere som medlemmer, og her hilser formanden en demokratisering af kongearealerne velkommen.

- Det er en god ide at give almindelige jægere adgang til at leje nogle af de regale arealer, men det skal ske efter aftale med kongehuset. Det er fornuftigt at debattere, hvordan vi kan bruge de arealer, som kongehuset ikke udnytter. Vi ser gerne at der afholdes flere dagjagter, siger forbundets formand Claus Lind Christensen, der selv jævnligt inviteres med på kongejagter.

Generalsekretæren for det alternative Jægerforbund af 2014 går skridtet videre.

- Det hører ingen steder hjemme, at kongehuset har jagtretten på nogle af de fineste arealer i landet,. Kongehuset ejer selv over 1000 hektar jagtareal, hvor de kan gå på jagt. Så lad os udleje de regale arealer til almindelige jægere, siger Christian Christensen fra Jægerforbundet af 2014.

Verdens Skove: Lej det ud og giv danskerne mere natur

Natur- og Miljøforeningen Verdens Skove opfordrer miljøminister Kirsten Brosbøl til at udleje reguleringen af vildtet i de statsskove, hvor Kongehuset har jagtretten.

- Den danske natur har det skidt, og det går dårligt med at stoppe tabet af arter. Vi hører ofte, at Naturstyrelsen mangler midler til at bevare biodiversiteten. De midler kan skaffes ved at udleje jagtretten på de regale arealer, siger Nikolai Lang, kommunikationschef i Verdens Skove.

Verdens Skove anslår, at Naturstyrelsen kunne få mellem 30 og 50 millioner kroner ind på at udleje jagtretten på 64.000 hektar regale arealer. Tallene er baseret på, hvad Naturstyrelsen i forvejen får ind i jagtleje på lignende arealer samt på hvad forsvaret får ind i jagtleje forskellige steder – blandt andet på Borris Hede.

- Det er et enkelt forslag, som ikke ville koste den almindelige dansker noget, og som ville give Naturstyrelsen mulighed for at skabe mere rig natur til danskerne, siger Nikolai Lang fra Verdens Skove.

FacebookTwitter