De private p-afgifter er steget med 240 kroner på otte år

Det er blevet voldsomt dyrere at glemme p-billetten på private områder.

Fra 510 kr. til 750 kr. - og i nogle tilfælde endnu mere.

De seneste femten år er prisen for at parkere uden gyldig p-billet på private områder bare steget og steget. Mens prisen for at begå en almindelig parkeringsforsyndelse på offentlige veje har ligget fast på 510 kroner på grund af skattestoppet, har grundejere og parkeringsselskaberne valgt at skrue gevaldigt op for prisen, viser tal fra FDM.

I 2002 var prisen for en p-afgift den samme på kommunale vej og private områder som eksempelvis parkeringspladser ved varehuse og supermarkeder den samme: 510 kroner.

Men siden har de private i flere omgange hævet prisen, så den nu som regel koster 750 kroner at glemme p-skive eller billet. Og nogle steder er den på 850 kroner. Bilejernes organisation FDM er kritiske overfor de løbende prisstigninger

- Det er en prisudvikling, der ikke står mål med prisudviklingen i resten af samfundet, siger juridisk konsulent i FDM Dennis Lange.

Frihed til at sætte prisen

De private grundejere må hæve prisen, som de vil. Dog må afgifterne ifølge aftaleloven ikke være 'urimelig'.

FDM har ved flere retssager forsøgt at få klarlagt, hvor grænsen ligger, men har indtil videre ikke fået medhold. Eksempelvis må parkeringsselskaberne gerne udskrive flere omgange af afgifter for den samme forseelse, hvis bilen bliver holdende i flere dage.

- Vi kan bare konstatere, at vi ikke har nået loftet til urimeligt endnu, siger Dennis Lange fra FDM.

Foreningen har dog selv regnet sig frem til at med en p-afgift på 510 kroner i 2002, burde prisen i dag ligge på omkring 560 kr., hvis p-afgifterne havde fulgt inflationen i samfundet generelt.

Parkeringsselskaberne forsvarer sig ved, at de skal medregne moms, og at de i modsætningen til det offentlige bruger flere penge på at få pengene ind, da det offentlige kan få pengene ind ved at gøre udlæg i offentlige ydelser.

Til gengæld er der snart udsigt til, at frustrerede bilister i fremtiden kan få hjælp. Transportminister Ole Birk Olesen har med opbakning fra et bredt flertal krævet, at de private parkeringsselskaber laver et uvildigt klageorgan.

Facebook
Twitter