De studerende er mindst begejstrede over studiemiljøet på RUC

Studenterrådet ved RUC genkender dog ikke billedet af en lavere faglig og social kvalitet på RUC-uddannelserne.

Mens universiteterne samlet set modtager 3,95 i score på en skala fra 1 til 5, så giver de studerende på RUC deres uddannelser 3,75 i gennemsnit. (Foto: Søren Bidstrup. © Scanpix.)

De studerende rangerer universitetet RUC lavest, når det handler om det faglige og sociale miljø, mens de studerende på DTU er dem, som er mest tilfredse med studiemiljøet.

Det viser en opgørelse, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har lavet på baggrund af data fra Uddannelseszoom, som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.

I undersøgelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har flere end 120.000 studerende i perioden november 2016 til januar 2017 svaret på, hvor enige eller uenige de er i en række udsagn, der handler om det sociale og faglige miljø på uddannelsen.

Ser man på svarene på institutionsniveau og på tværs af fagområderne, så er det Roskilde Universitet (RUC), der klarer sig dårligst, når det handler om det faglige og sociale miljø. De får en gennemsnitlig score på 3,75 på en skala fra 1 til 5 fra de studerende, mens de studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i gennemsnit scorer deres studiemiljø til 4,15.

- Vi er selvfølgelig ærgerlig over placeringen. Det er ikke et billede, vi i studenterrådet kan genkende. Det er heller ikke noget som de elever, jeg snakker med, generelt oplever, lyder det fra Phillip Crilles Bacher, der er formand for Studenterrådet ved RUC.

Afspejler ikke et dårligere studiemiljø

Heller ikke rektorRUC, Hanne Leth Andersen, genkender billedet af, at RUC's uddannelser skulle tilbyde et dårligere studiemiljø end landets øvrige universitetsuddannelser.

Ifølge hende er forskellen mellem universiteterne for lille til, at man kan tolke noget på baggrund af dem:

- Selvfølgelig tager vi tilfredsmålinger alvorligt, men forskellen er ekstremt lille, og vi ligger jo stadig pænt. Havde tallet nu været to, havde det været en anden sag, siger hun og fortsætter:

- Jeg forventer, at de studerende på RUC stiller høje krav til det sociale og faglige niveau, og at de har kritiske holdninger både til uddannelsen, fagligheden og deres medstuderendes engagement.

Samtidig understreger hun, at man på RUC ikke tilrettelægger uddannelserne for at score point på en skala:

- Vi tilrettelægger vores arbejde med henblik på at få høj kvalitet i uddannelserne og på at give kandidaterne nogle brugbare kompetencer med i bagagen, når de er færdige hos os, siger Hanne Leth Andersen.

Sær måde at sammenligne universiteterne på

Selvom Studenterrådet ved RUC ikke anfægter undersøgelsens resultater, mener Phillip Crilles Bacher, at det er en meget simpel måde at sammenligne universiteterne på.

For universiteterne kan og skal kunne tilbyde forskellige ting til de studerende, lyder det:

- Det er eksempelvis mindre undervisning på RUC end på KU. Derfor er det faglige niveau måske heller ikke så meget på selve uddannelsen, men snarere noget man selv skaber gennem gruppe- og projektarbejde, som fylder halvdelen af et semester, siger han.

Derfor er det også problematisk at antage, at faglighed er én størrelse, der kan sammenlignes, lyder det fra formanden:

- På RUC lærer man i en helt anden grad at tænke selvstændigt og tænke kritisk. Og det med den kritiske tænkning kan måske også slå ud i sådan en her undersøgelse; at man generelt forholder sig mere kritisk.

Finansiering og kvalitet hænger sammen

Hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF, red.) kommer det imidlertid ikke som nogen overraskelse, at det netop er RUC, som de studerende giver den dårligste karakter til, mens DTU ligger i toppen.

For uddannelserne på DTU er nemlig bedre finansieret end uddannelserne på RUC, fortæller forkvinde Sana Mahin Doost:

- På Roskilde Universitet får de studerende færre og færre undervisningstimer, de får mindre vejledning, og der bliver i det hele taget skåret massivt. Det koster et hak i kvaliteten, når midlerne ikke matcher, hvad det koster at uddanne en studerende, lyder det fra hende.

Sana Mahin Doost understreger dog, at hun ikke mener, at uddannelserne på DTU overfinansieret. Men DTU har som udgangspunkt flere midler end RUC.

Det skyldes, at uddannelsesinstitutionerne i dag modtager tilskud til uddannelserne på baggrund af det såkaldte uddannelsestaxameteret, hvor fag indenfor naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab typisk modtager den højeste takst per studerende, mens samfundsvidenskab og humaniora modtager den laveste takst.

- Færre midler er jo selvfølgelig ikke fuldstændig ensbetydende med lavere kvalitet. Men vi kan bare se, at de uddannelser, som bliver ratet lavest, også er de uddannelser, som får færrest penge, siger hun.

Må ikke påvirke de studiesøgendes valg

Trods den lavere score mener Sana Mahin Doost dog ikke, at de studerende skal fravælge RUC:

- Vores universiteter udbyder forskellige læringsformer og har derfor grundlæggende nogle forskellige profiler, lyder det.

For mens der på RUC er meget fokus på gruppe- og projektarbejde, så er der på andre universiteter et større fokus på selvstudie:

- Og hvis du havner på et universitet, hvor læringsformen ikke er dig, vil du jo ikke opleve et godt studiemiljø. Men det gør jo ikke det ene bedre end det andet, lyder det fra forkvinden.

Derfor råder Sana Mahin Doost også de studiesøgende til ikke at vælge deres kommende studie ud fra en kvalitetsmåling, men i stedet vælge med hjertet:

- Vi bliver nødt til at vægte noget højere, at vi skal have nogle glade mennesker ud af det, som brænder for deres fag. Man bliver ikke nødvendigvis en dygtig ingeniør af, at Uddannelseszoom har vist, at der er højere kvalitet på DTU end på RUC. Det kan være, du til gengæld bliver en fantastisk humanist uddannet fra RUC, fordi det er det område, som du brænder for, slutter hun.

Den samme pointe kommer fra RUC's rektor Hanne Leth Andersen.

Hun tror på, at de fleste unge godt kan se bagom sådan en måling, og at de i stedet vælger ud fra interesse og tager ud og besøger de steder, de overvejer at søge ind på:

- Men når vi som samfund laver sådan et redskab, så kan jeg da godt forestille mig, at nogle vil komme til at bruge det delvist. Her synes jeg selvfølgelig, at det er vigtigt, at man orienterer sig bredt, inden man beslutter sig for, hvilken uddannelse man vil tage, siger hun.

Studiestruktur på RUC

  • Det er muligt at tage både bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og ph.d-uddannelser på RUC.

  • Man begynder sin bacheloruddannelse på ét af RUC’s fire hovedområder: humaniora, humanistisk-teknologisk, naturvidenskab eller samfundsvidenskab.

  • Det første år lærer man centrale teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. Fra andet år starter man en specialisering i to bachelorfag, Man vælger selv kombinationen, men ét af fagene skal være inden for ens hovedområde.

  • RUC har en uddannelsesform, hvor man lærer at arbejde videnskabeligt inden for en projektramme. Som arbejdsform ligger vægten primært på problemorienteret projektarbejde samt projektstyring og samarbejde.

  • RUC har omtrent 8.800 studerende. I 2016 blev der optaget 1.711 elever. 1.893 havde søgt RUC som førsteprioritet.