De svageste patienter i psykiatrien risikerer igen at blive svigtet: Nu råber regioner og fagfolk op 

Sundhedsministeren vil ikke forholde sig til regionernes udmelding.

I øjeblikket forhandles der om regionernes økonomi. En vigtig brik i forhandlingerne er størrelsen på et nyt behandlingstilbud til psykisk syge med misbrug, der skal stå klart næste år. Men lige nu er der uklarhed om, hvor mange patienter som kan få hjælp i det nye tilbud.

Tusindvis af de mest sårbare psykiatri-patienter risikerer at blive svigtet.

Sådan lyder opråbet fra Danske Regioner, som er bekymrede over, at sundhedsministeren ikke har sat et antal på gruppen af patienter, der skal have behandling i et nyt tilbud for psykisk syge med misbrug. En gruppe af patienter, der i fagsprog kaldes dobbeltdiagnoser.

Uden et estimat af patienter er det svært at sætte en pris på, hvad det nye tilbud skal koste.

Derfor går Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og fra Socialdemokratiet, nu midt i de igangværende økonomiforhandlinger ud og sætter tal på patientgruppen.

- Jeg kan sige, vi har 16.500 i behandling i psykiatrien, som samtidig har et misbrug. Vi mener, det som minimum er dem, som skal være omfattet af det her tilbud.

- Tallet er afgørende for, hvor stor økonomien skal være. Før vi har det på plads, kan vi ikke gå i gang med at indrette det tilbud, vi skal give til de mennesker, som har virkelig meget behov for hjælp, siger han.

I dag får patienter med en dobbeltdiagnose behandling for deres psykiske sygdom i regionerne og deres misbrug i kommunerne. Men kommunerne har svært ved at hjælpe de udsatte borgere, fordi sindslidelsen spænder ben for misbrugsbehandlingen. Omvendt kan misbruget spænde ben for den psykiatriske behandling i regionerne.

Derfor er både kommuner, regioner og regeringen enige om, at der skal oprettes et nyt tilbud i 2024, hvor dobbeltdiagnosticerede patienter kan få hjælp til begge lidelser. Men der er uklarhed om, hvor mange patienter, der skal være i det nye tilbud.

Tavshed fra minister og kommuner

Landets kommuner har i dag ansvaret for misbrugsbehandlingen og skal sende penge til regionerne, der svarer til det antal patienter, som i 2024 sendes ud i det nye tilbud.

DR har både spurgt Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre og Kommunernes Landsforening, KL, hvor mange borgere, der skal have hjælp i det nye tilbud. Hverken ministeren eller KL vil svare på spørgsmålet.

Nye ikke offentliggjorte tal fra Dansk Psykiatrisk Selskab bakker op om regionernes beregninger. Hos psykiaternes videnskabelige selskab slår næstformand Mikkel Rasmussen fast, at sundhedsminister Sophie Løhde let kunne sætte en samlet pris på det nye tilbud, hvis hun ville.

- Vi har lavet et estimat på omkring 16.000 patienter. Det kan man jo omregne til, hvad det vil koste at lave det nye integrerede tilbud, så de kan bare gå i gang, siger han.

Talgymnastik med sårbare patienter

I flere år har kommuner, regioner og skiftende regeringer derfor har været enige om, at psykisk syge med et misbrug skulle have behandling i et samlet regionalt tilbud.

Myndighederne har ikke kunne blive enige om, hvor stor gruppen af dobbeltdiagnoser er, og hvor stor en andel af gruppen, der har brug for integreret behandling. Uenigheden er ifølge Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri, årsagen til, at der endnu ikke er fundet en løsning.

Hun frygter, at fraværet af et tal fra sundhedsminister Sophie Løhde og KL betyder, at løsningen på hjælpen til nogle af de svageste i psykiatrien kan blive forsinket endnu engang.

- Jeg er enormt bekymret for, at man på den baggrund ikke kommer til at have tilbuddet færdigt, når man bliver ved med at have så meget talgymnastik, siger Jane Alrø Sørensen.

Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde har ikke ønsket at stille op til interview eller svare på spørgsmål i sagen. I en mail fra ministeriets pressefolk skriver hun:

- Jeg er meget optaget af, at mennesker, der både har en psykisk lidelse og et misbrug, kan få den nødvendige hjælp og dermed et samlet tilbud af høj kvalitet.

- Derfor arbejder jeg også hårdt på at indgå en aftale om et nyt tilbud til dobbeltdiagnosticerede, og vi har allerede aftalt med regionerne og kommunerne, hvor ansvaret skal ligge, og hvornår det nye tilbud skal være klar; nemlig i 2024. Og vi forhandler lige nu med parterne om økonomien, lyder det.

DR ville ligeledes gerne have lavet et interview med KL. Her har man heller ikke ønsket at stille op til interview eller svare på spørgsmål i sagen.

I en mail oplyser KL, at de har holdt møder med ministeren om dobbeltdiagnoser, og de ”fortsætter dialogen”.