Debat: Hvor ofte skal ældre have gjort rent, for at det ikke er uværdigt?

Der er andre forhold end kommunernes økonomi, der spiller ind, når ældre ikke har lige adgang til eksempelvis rengøring, skriver ekspert fra KORA i debat med brugerne på dr.dk.

Gentofte Kommune er den eneste kommune, der tibyder ældre rengøring hver uge. Modelfoto. (Foto: casper christoffersen © Scanpix)

Der er stor forskel på, hvor ofte ældre borgere får hjælp til rengøring, alt efter hvor i landet de bor. I Gentofte får de eksempelvis gjort rent hver uge, mens det i Hjørring er hver tredje uge. Men er det et problem?

Ja, mener et flertal af brugerne på dr.dk, der mandag var med i en debat om ældres forhold.

- Det er en uværdig behandling af ældre, at der kun gøres ren hver tredje uge. Det støv, som samles i den tid, kan indeholde mikroorganismer og sporer, som kan gøre den ældre syg, skriver brugeren Lilli Rodeck.

Læs hele debatten her.

Det er en sammenligning af rengøringstilbud og madordninger i hele landet, som er lavet af Ældre Sagen og undersøgt af 21 Søndag, der viser de store forskelle i, hvor meget hjælp de enkelte kommuner tilbyder deres ældre borgere.

I 65 kommuner får de ældre hjælp til rengøring hver anden uge - mens det i 20 andre kun er hver tredje uge. I en enkelt kommune, Gentofte Kommune, får de ældre gjort rent en gang om ugen.

For direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup handler rengøringshjælp til ældre ikke kun om at støvsuge og tørre hylder af.

- Det er vigtigt, at rengøring kommer en gang om ugen, fordi vi taler om stærkt svækkede mennesker, og det er en vigtig mulighed, kommunen har for at følge med i deres helbredstilstand. Hjemmehjælp er ikke kun rengøring, det er også forebyggelse, skriver han i debatten.

Det er i dag de enkelte kommuner, der selv afgør, hvor meget hjælp de kan tilbyde kommunens ældre.

Økonomi spiller en stor rolle, men andre forhold spiller også ind, forklarer Eskild Klausen Fredslund, der er sundhedsøkonom ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

- Der kan være andre årsager end økonomi. Jeg noterer mig, at Gentofte tilbyder rengøring en gang om ugen og Rudersdal hver tredje uge. Det er begge relativt velhavende kommuner.

- Det er også et spørgsmål om prioritering. Jeg synes dog, at man skal se på det samlede tilbud, kommunen har til de ældre. Det er relevant at se på, hvor let eller svært det er at få hjælpen. Det hjælper ikke meget at bo i en kommune, hvor man får gjort rent to gange ugentligt, hvis det er meget svært at blive visiteret til denne hjælp, skriver Eskild Klausen Fredslund.

Der er blandt brugerne på dr.dk uenighed om, hvorvidt det er en god idé at kræve lige tilbud til alle ældre i landet - hvilket reelt vil fratage kommunerne en stor del af deres ret til selvbestemmelse.

- Så længe vi har kommuner med egen skatteudskrivning og egne politiske prioriteringer, så vil der være forskelle på ydelser, konstaterer Andreas Tang.

Peder Simonsen, også bruger på dr.dk, mener derimod, at staten skal tvinge kommunerne til at ensrette deres tilbud til ældre:

- Uanset, hvor man bor i Danmark, bør der være ens regler og de samme tilbud til borgerne. Det kan ikke hjælpe noget, at nogle kommuner læser loven på en måde, og nabokommunen gør det på en anden. Staten bør lovgive om, hvordan 'servicen' skal være, og så må kommunerne rette ind.

Direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup håber, at kommunerne med tiden selv vil hæve kvaliteten og hyppigheden af tilbud som rengøring til ældre.

- Kommunerne har fået en frist til at gennemføre en værdighedspolitik. Det er deres chance for selv at løse problemerne inden for de kommunale rammer. De skal bruge værdighedspolitikken til at forbedre deres kvalitetsstandarder. Kommer det ikke til at ske, kommer der et stærkt folkeligt pres på kommunerne for, at der må være en nedre grænse for, hvor langt de kan sænke serviceniveauet, skriver han.

Facebook
Twitter