'Decideret strafbart': Tobaksgigant har sendt billige cigaretter på markedet trods afgiftsstigning

Afgiftsfinte møder skarp kritik fra folketingsmedlemmer og skatteeksperter.

Prisen på en pakke cigaretter skulle stige fra den 1. april 2020. Men DR Nyheder kan dokumentere, hvordan Japan Tobacco, der blandt andet producerer Camel og Winston, i strid med loven sender cigaretter med gamle afgiftsstempler på markedet. (Foto: Grafik: Mads Peter Ogstrup Nielsen)

Du har måske selv undret dig. Hvorfor kan man stadig købe cigaretter til 37,5 kroner, fem måneder efter at den nye afgiftsstigning skulle have bragt prisen op på en halvtredser?

Indtil nu har svaret lydt, at grossister og butikker har fyldt lageret op med gamle cigaretter og sælger ud af varebeholdningen.

Reglerne er nemlig sådan indrettet, at cigaretter, der er solgt til grossister inden den 1. april 2020, må sælges til den gamle pris. Efter den dato klapper fælden, og smøgerne skal sælges til den nye moms- og tobaksafgift, der er 42 procent højere.

Det er et lille afgiftsmærke, som afgør, hvilken afgift der er på cigaretter, og det er producentens ansvar at sikre, at det er det rigtige mærke, som sidder på cigaretterne.

Den 1. april steg afgiften, og derfor skulle producenterne fra den dag af sætte nye mærker på alle de cigaretter, de sendte videre til grossister og butikker.

Men DR Nyheder kan i dag dokumentere, hvordan tobaksproducenten Japan Tobacco International i strid med reglerne har sendt cigaretter med gamle afgiftsmærker på markedet, efter prisstigningen blev indført den 1. april.

- Jeres dokumentation viser, at de bryder loven. De har begået noget, der er decideret strafbart, siger Torben Bagge, der er skatteadvokat hos TVC Advokatfirma.

Når Japan Tobacco sælger sine produkter i kioskerne til en lavere pris end konkurrenterne, så har de mulighed for at øge markedsandelen. Det vurderer Jurre Thiel, der er adjunkt ved Copenhagen Business School, og ekspert i prisstrategier.

- Dette fænomen kaldes prispenetration. Hvis Japan Tobacco kan sælge deres produkter billigere, så vil det forbedre deres placering i markedet, forklarer han.

Sporingssystem afdækker afgiftsfinte

DR Nyheder har besøgt 12 kiosker og fundet Camel-cigaretter til gammel pris fra Japan Tobacco i 11 af dem.

Vi har siden bedt Sikkerhedsstyrelsen spore 40 cigaretpakker - solgt til den gamle afgift - fra Japan Tobacco.

Sporingen viser, at 36 ud af 40 pakker er solgt til den gamle afgift efter afgiftsstigningen den 1. april - de sidste fire kan man ikke se, hvor er endt. Cigaretpakkerne er kommet på hylden i kioskerne og butikkerne til gammel pris i juni, juli og størstedelen helt ind i august måned.

Men det er i strid med reglerne, siger Jette Thygesen, der er en af Danmarks førende forskere indenfor tobaksafgifter.

- Den tidlige afgiftbelægning er ulovlig. Når producenten sender den afsted, skal cigaretpakken pålægges afgift - og ikke før, siger hun.

I grafikken her kan du se, hvordan det ser ud, når man sporer en pakke Winston Original 100 fra Japan Tobacco solgt til gammel afgift. Sporingen viser, at cigaretpakken er kommet på markedet i august måned med gammelt afgiftsmærke - fire måneder efter afgiftsstigningen.

En underminering af loven

Det primære formål med prisstigningen har været, at politikerne vil forhindre, at flere børn og unge starter med at ryge. En af dem er sundhedsordfører for Konservative Per Larsen, der er harm over tobaksproducentens afgiftsfinte.

- Det er en direkte underminering af loven, og det betyder jo, at den afgiftsstigning, vi har indført for at få færre unge rygere, er uden nogen som helst effekt, siger Per Larsen.

Niels Them Kjær, der er chef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse, mener, at prisstigninger er det mest effektive værktøj til at nedbringe rygningen blandt unge.

Derfor forarger det Niels Them Kjær, at Japan Tobacco har sendt cigaretter med gamle afgiftsmærker på markedet.

- Det er helt vildt. Jeg synes, det er direkte kynisk, fordi man sætter profit over formålet med loven. Nemlig at sørge for, at der ikke er 40 børn og unge, der starter med at ryge dagligt. Husk på, at man anslår, at en tredjedel af alle unge rygere vil dø af det, siger Niels Them Kjær.

Japan Tobacco: Vi har overholdt loven til fulde

DR Nyheder har fremlagt vores dokumentation og kritik for Japan Tobacco. Tobaksproducenten afviser at skulle have brudt loven.

- Vores produkter er udleveret til forbrug inden den 1. april, og derfor gælder afgiften fra inden den 1. april, skriver Nahir Aslan, der er Communication Manager i Japan Tobacco Scandinavia, i et skriftligt svar til DR Nyheder.

Sådan ser en sporing af en cigaretpakke ud i Sikkerhedsstyrelsens system. Vi kan se herfra, at den konkrete pakke blev modtaget på Coop Danmarks lager den 3. august - altså lang tid efter den 1. april, som var sidste dato, hvis pakken skulle have været solgt til gammel pris.

Fordi cigaretpakkerne er importeret til Danmark inden den 1. april, mener Nahir Aslan ikke, at salget af cigaretter til gammel pris er ulovligt. Importøren er Japan Tobaccos danske firma.

- Japan Tobacco International har overholdt loven til fulde. At produkterne er solgt til handel på et senere tidspunkt er ikke relevant, skriver Nahir Aslan, der mener, at cigaretterne var udleveret til forbrug ved importeringen til Danmark.

I et bindende svar fra 2019 gennemgår Skattestyrelsen reglerne for 'udlevering til forbrug' for tobaksproducenterne. Her skriver de, at et produkt først er på markedet, når det ligger på lageret hos en grossist. Cigaretterne kan altså ikke ligge på Japan Tobaccos lager i Taastrup, samtidig med at det skulle være udleveret til forbrug.

Jette Thygesen er heller ikke enig i, at produkterne kan overgå til grossisternes lagre lang tid efter den 1. april og samtidig være omfattet af den gamle afgift.

- Når de ligger på deres afgiftsfri lager i Taastrup er de ikke indgået på markedet. Længere er den ikke. Det er ulovligt, siger skatteekspert Jette Thygesen.

Står til efterregning

Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten, var bange for, at netop dette ville ske.

Derfor sendte han i starten af juni et spørgsmål til Skatteminister Morten Bødskov, hvor han spurgte, hvordan man ville forhindre, at tobaksvirksomheder kunne hamstre de afgiftsstempler, der gør, at Japan Tobacco kan sende cigaretterne på markedet til den gamle pris. Han spurgte også om, hvordan regeringen ville kontrollere, at cigaretter ikke blev solgt med forældede afgiftsstempler efter den 1. april.

- Skattestyrelsen vil vurdere behovet for kontrol af, om tobaksvirksomhederne har solgt tobaksvarer til den gamle afgift efter den 1. april 2020, svarer Morten Bødskov.

Reglerne er lavet sådan, at tobaksproducenterne kun må købe fem procent flere gamle afgiftsmærker, end de normalt ville købe i en periode på samme længde.

Men der har ikke været kontrol med, hvor mange afgiftsmærker der er solgt. I stedet vil man efterregulere afgiften hos tobaksproducenterne, hvis deres salg til gammel afgift overstiger grænsen på fem procent, og hvis produkterne er solgt til gammel pris efter den 1. april.

Dermed står Japan Tobacco altså til at skulle betale en efterregning for de cigaretter, de ifølge skatteadvokater har solgt ulovligt. Kræftens Bekæmpelse er ikke tilfreds med denne løsning.

- Det er slet ikke tilstrækkeligt. For det første bør de sanktioneres for deres svindel. For det andet var det jo ikke meningen, at denne afgiftsstigning skulle betales af tobaksindustrien. Hvis den ikke videregives til forbrugerne, har stigningen jo ingen reel sundhedsmæssig effekt, siger Niels Them Kjær.

Både Peder Hvelplund og Per Larsen vil gå til ministeren og mener, det er afgørende, at der handles øjeblikkeligt.

- Intentionen med lovgivningen var at lave en prisstigning i et hug, fordi det er det, der har effekt. Så skal vi ikke have virksomheder, der af profithensyn omgås loven og dermed kommer til at udvande de intentioner, der ligger i lovgivningen, siger Peder Hvelplund.

FacebookTwitter