Deltidsjob at være studerende

Engang var universitetstiden kendetegnet ved flid, lange dage og nætter ved bøgerne. Idag er det anderledes.

Der er tid til at nyde livet ved siden af den hårde tilværelse på universitetet. En arbejdsuge for studerende på Aarhus Universitet er i gennemsnit 29 timer.

Oppe på loftet, på det halvmørke studérkammer.

Gemt bag bøger om Machiavelli eller matematiske komplekser.

Meget fritid

Der er langt fra gamle dages forestillinger om livet på en højere læreanstalt og så til Aarhus Universitet idag.

En stor undersøgelse af de studerendes studiemiljø viser, at arbejdsindsatsen i gennemsnit er 29 timer om ugen.

Studier er 37-timers arbejdsuge

På Humaniora er det endnu lavere. Her bruger de studerende i gennemsnit kun 23,5 timer om ugen på studieaktiviteter.

Prorektor Nina Smith siger til Politiken:

- Der er plads til forbedring. Det er vigtigt at fastholde, at studier er et 37-timers arbejde.

Store forelæsninger

Det angives blandt andet, at den lave studieaktivitet hænger sammen med, at universitet ikke har råd til at udbyde timer nok.

Og skruer man op for antallet af undervisningstimer, bliver det i form af store forelæsninger. Og det er betænkeligt, medgiver Nina Smith:

- På humaniora og samfundsfag er taxametertilskuddet lagt an på, at man kører forelæsninger for meget store hold. Sådan er traditionen, men det går bare ikke mere, hvis man vil have nutidens studerende til at engagere sig og være glade.

Det går ellers glimrende med glæden ved at studere. 84 procent er tilfredse eller meget tilfredse med deres uddannelse.

Facebook
Twitter