Demens "smitter" de pårørende

Pårørende til demente har øget risiko for selv at udvikle demens. Særligt dem, der lever længe sammen med den demente partner.

Det er ikke sundt at gå døgnet rundt og passe sin syge ægtefælle. Især ikke hvis man glemmer den lange gåtur, den sunde mad og udfordringer til hjernen.

Personer, der lever sammen med en dement ægtefælle, har en øget risiko for selv at udvikle demens.

En gruppe amerikanske forskere har i tidsskriftet The American Geriatrics Society netop offentliggjort resultaterne af en undersøgelse, der omfatter flere end 1200 ældre ægtepar i staten Utah, skriver Kristeligt Dagblad.

Ikke samme risiko

De var repræsentative for befolkningen generelt, og ingen havde demens ved undersøgelsens start.

Efter at have fulgt forsøgspersonerne i op til 12 år kunne forskerne registrere 255 tilfælde af demens, og der var en tydelig forskel:

I gruppen med raske ægtefæller, udviklede 10 procent en demenssygdom. Men i gruppen, hvis partner blev dement i løbet af undersøgelsen, blev 14,8 procent også selv demente.

Risikoen var altså næsten 50 procent større.

Depression øger risikoen for demens

Ser man isoleret på dem, der lever længst sammen med en dement partner, er billedet endnu tydeligere. Her steg risikoen med 600 procent.

Forskerne bag projektet peger på belastningen ved at passe en dement som den mest oplagte forklaring.

- Det er overraskende, at risikoen øges så voldsomt, men resultatet peger i samme retning som anden forskning, som viser en sammenhæng mellem depression og demens, siger neuropsykolog ved Nationalt Videnscenter for Demens, Kasper Jørgensen.

Stor psykisk og fysisk belastning

Teorien støttes af overlæge i Hukommelsesklinikken ved Rigshospitalet Steen Hasselbalch. Pårørende til demente bliver nemlig oftere deprimerede og syge.

Samtidig mangler de på rørende måske overskud til at få den rigtige kost og motion såvel som social og intellektuel stimulation.

Også det øger risikoen for demens.

Pårørende: Pas på dig selv

– Hvis man bor sammen med en dement mand og passer ham døgnet rundt, får man ikke gået de lange ture eller lavet den sunde mad. I stedet ryger man måske mere, fordi man er stresset, og man har ikke så god mulighed for at komme ud, røre sig og se nogle mennesker, siger Steen Hasselbalch.

Det er endnu et argument for at passe godt på de pårørende, mener Alzheimerforeningen:

– Hvis ikke de får støtte og hjælp, risikerer de at blive alvorligt syge, og så står samfundet med to syge i stedet for en, siger direktør i foreningen Nis Peter Nissen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter