Der bliver efterspurgt flere pædagoger, men færre søger ind på uddannelsen

Vi ikke være i stand til at levere de uddannede pædagoger, siger dekan for pædagoguddannelse.

Forældre har i dag været på gaden for at demonstrere for minimumsnormeringer, men på pædagoguddannelsen i København oplever de en nedadgående interesse i uddannelsen. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Mens tusinder af forældre har været på gaden for at få flere pædagoger til børnene i vuggestuer og børnehaver, så ser dekanen på Københavns Professionshøjskole, Annegrete Juul, en udfordring.

De mangler nemlig også pædagoger. De seneste år har de oplevet et fald i ansøgningerne til pædagoguddannelsen og har stået tilbage med ubesatte studiepladser.

- Det ser ud til, som det er nu, at der er færre, der vælger at læse til pædagog, siger hun.

I 2018 havde de 1.540 pladser på pædagogstudiet i København, men kun 1.103 af pladserne blev besat. Dermed stod de med 437 ledige pladser. Størstedelen af pladserne fik de rekrutteret studerende til, men det er en problematisk udvikling, mener Annegrete Juul.

- Det er meget vigtigt, at vi finder en løsning på det, for lige nu vil vi ikke være i stand til at levere de uddannede pædagoger.

Færre uddannes på landsplan

Faktisk er tendensen landsdækkende. Fra 2017 til 2018 faldt antallet af optagne på pædagogstudier på landsplan med 143 studerende. Det viser tal fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Så mens forældre kæmper for minimumsnormeringer, der betyder, at der skal være én voksen til et vist antal børn, så kæmper flere kommuner med at rekruttere uddannet personale, ifølge Annegrete Juul.

- Vi samarbejder med kommunerne, og der fortæller de om de udfordringer, nogle af kommunerne aktuelt har med at skaffe uddannet personale, siger dekanen.

Uddannelsen forventer, at faldet fortsætter. På nuværende tidspunkt har de modtaget 8,9 procent færre ansøgninger til pædagoguddannelsen sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Skolen har både vinter- og sommerstudiestart, og der har i alle årene været ledige pladser ved vinterstart, men aldrig ved sommerstart. Det er der en reel mulighed for i år, vurderer skolen.

- Der er brug for, at der er mange parter rundt om hele feltet, som står sammen og finder måder at løse den her udfordring.

Samtidig med at antallet af optagne på pædagoguddannelsen falder, kommer der flere børn. I år vil der efter forventningen være 424.000 børn blandt de nul til seksårige. Det tal vokser til 491.000 i 2029, ifølge Danmarks Statistiks fremskrivninger.

Der er blevet demonstreret flere steder i landet i dag for minimumsnormeringer. Her i Aalborg. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Det vil give et massivt rekrutteringsproblem og kræve endnu flere pædagoger, sagde formand Elisa Rimpler, formand for pædagogernes fagforening, Bupl, til DR tidligere i dag.

- Vi ved, at børnetallet stiger med 60.000 flere børn de kommende ti år, og hvis vi ovenikøbet får minimumsnormeringer, så får vi et massivt rekrutteringsproblem og nogle udfordringer, vi bliver nødt til at have løsninger på, siger hun og understreger, at hun synes, at minimumsnormeringer er en god ide.

Vilkår skal forbedres

Selvom pædagoguddannelsen er en af de største videregående uddannelser i landet med flere end 17.000 studerende, skal udviklingen med færre ansøgere vendes, mener dekanen.

- Jeg tror, det påvirker de unges uddannelsesvalg, når de ser debatten om, hvad er det for et arbejdsmiljø, man træder ud i som pædagog. Både hvilket tempo man skal arbejde i og vilkår i det hele taget, siger Annegrete Juul.

Hun håber, at uddannelsen løftes med flere undervisningstimer, og at arbejdsvilkårene for pædagoger forbedres, så de studerende har mere attraktive arbejdsvilkår på den anden side af uddannelsen. Et ansvar, der skal løftes af alle parter.

- Det er både politikere, kommuner, fagforeninger og alle, der har en aktie i det område. Vi skal skabe gode rammer for pædagogerne, når de først er færdiguddannede.