Der er behov for specialiserede plejehjemspladser til ældre hjemløse: 'De pladser har vi ikke i dag'

Landets hjemløse lever længere og længere, og der er behov for målrettede plejetilbud til de ældre hjemløse, som ikke passer ind på et normalt plejehjem, mener landsorganisation.

Der er ifølge SAND mange forskellige årsager til, at nogle af de ældre hjemløse ikke passer ind på et normalt plejehjem og i stedet har brug for et mere specialiseret tilbud. (Foto: © Søren Gylling, s)

Vi bliver generelt set ældre og ældre, og tendensen gør sig også gældende, selvom hele livet, eller dele deraf, leves på gaden.

Med den udvikling følger også et støt stigende behov for specialiserede plejetilbud målrettet den del af den hjemløse befolkning, som af forskellige årsager måske ikke passer ind i rammerne på et af landets gængse plejehjem, når livet lakker mod enden.

Sådan lyder det fra de hjemløses landsorganisation, SAND. Ifølge organisationen skyldes den stigende gennemsnitslevealder først og fremmest, at misbrugsbehandlingen over en bred kam er blevet bedre, og at flere hjemløse derfor overhovedet når at blive gamle.

- Det er flere, der overlever, lyder det fra Ask Svejstrup, sekretariatsleder i SAND.

Og som alderen stiger, gør skavankerne og dermed behovet for omsorg det også.

- Nu har de tid til at få alle de livsstilssygdomme, som vi andre er lidt længere om at redde til os. Derfor har de også brug for mere omsorg og pleje, og de pladser har vi ikke i dag, siger han.

Særlige plejebehov

Der kan være mange årsager til, at der for nogle hjemløses vedkommende gør sig nogle særlige plejebehov gældende, som gør, at de efter et hårdt liv på gaden ikke passer ind på et normalt plejehjem.

- De har ikke den alder, som almindelige plejehjemsbeboere har. De er blevet hurtigere ældre, fordi de har levet et langt og hårdt liv som hjemløse, forklarer Ask Svejstrup.

Endvidere peger han på, at livet på gaden for nogle kan medføre en "lidt anderledes" hård adfærd eller et misbrug, som plejestederne foruden den generelle ældrepleje altså også skal kunne tage hånd om.

- Det er en bred vifte af hjælpeforanstaltninger, som de her steder skal kunne tilbyde, og det er også derfor, der er brug for dem, siger Ask Svejstrup.

Den seneste kortlægning af hjemløshed i Danmark fra forsknings- og analysecenteret VIVE er foretaget i starten af 2022 og viser, at 5.789 borgere på daværende tidspunkt var hjemløse.

Og antallet af hjemløse hænger ikke sammen med kapaciteten på denne type plejetilbud, mener SAND.

- Kommunerne er ikke fulgt med udviklingen. Så der er et efterslæb på de her pladser, fordi der ikke har været tilstrækkeligt fokus på, at den her befolkningsgruppe lever længere, siger Ask Svejstrup.

En god afslutning på livet

Et af de steder, hvor man arbejder på at skabe plads til nogle af de ældre hjemløse, som ikke passer ind i rammerne andre steder, er i den midtjyske landsby Sahl.

Her arbejder en lille gruppe på at starte et privat plejehjem op med en målgruppe, som af Niels Peter Nørgaard, der er én af initiativtagerne bag projektet beskrives således:

- Gamle hjemløse, der har svært ved at passe ind i en hverdag, som er struktureret omkring fælleshygge og en dagligdag, der ligner et familieliv.

Initiativtagerne bag plejehjemsprojektet driver i forvejen "Potentialehotellet", som er et forsorgshjem i Herning målrettet hjemløse i aldersgruppen 18-30 år. Og nogle af erfaringerne fra det arbejde, vil de trække med over i det nye projekt.

- Vi tror på, at vi med de værktøjer, vi har, kan noget, som man ikke kan i den normale ældrepleje, siger Niels Peter Nørgaard.

Tegningerne til det nye plejehjem ligger klar, og håbet er, at man allerede om et år vil have 10 permanente pladser og to gæstepladser til rådighed.

- Hvis man kigger på det i det store hele, så er 10 pladser i bund og grund ikke meget. Men det er dog 10 personer, som vi kan hjælpe til en god afslutning på tilværelsen.